You are here
Home > Društvo > ISTORIJSKI DODATAK – SLOVENCI I HRVATI NEĆE SA SRBIMA: Predistorija osnivanja Odbora za odbranu slobode misli i izražavanja

ISTORIJSKI DODATAK – SLOVENCI I HRVATI NEĆE SA SRBIMA: Predistorija osnivanja Odbora za odbranu slobode misli i izražavanja
KLJUČNI činioci koji dovode do osnivanja neke značajnije ustanove ili do nekog prelomnog poduhvata po pravilu su dvojaki. Jedno su dramatične okolnosti koje kao izazov nalažu odgovarajuće činjenje, a drugo su odvažni i preduzimljivi ljudi koji se na takav izazov odazivaju. Tako je bilo i prilikom obrazovanja Odbora za odbranu slobode i misli izražaanja.Izvor

Similar Articles

Top