You are here
Home > Društvo > Klik, tiraž i profit ne štede ni decu – kakve posledice može imati neetičko izveštavanje

Klik, tiraž i profit ne štede ni decu – kakve posledice može imati neetičko izveštavanje

Fallback ImageGotovo svakodnevno u crnim hronikama tabloidi izveštavaju o deci ne vodeći računa o zaštiti njihove privatnosti i posledicama. Prošle godine organizacija “Prijatelji dece Srbije” podnela je Savetu za štampu dve prijave protiv 14 novina koje su teško povredile prava dece. Savet nema mehanizme da kazni takve medije već samo da upozori na kršenje kodeksa profesije.Izvor

Similar Articles

Top