You are here
Home > Društvo > Korona remeti odvijanje nastave u medicinskim školama jer NEMA KO DA ZAMENI ZARAŽENE PROFESORE

Korona remeti odvijanje nastave u medicinskim školama jer NEMA KO DA ZAMENI ZARAŽENE PROFESOREEpidemija kovida 19 zadaje probleme u organizaciji nastave u medicinskim školama, jer je teško naći zamenu u slučaju kada se profesori stručnih predmeta zaraze koronom. Ove predmete predaju lekari specijalisti, kojih gotovo da i nema na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Iako period odsustvovanja ne traje dugo, dešava se da se bolest iskomplikuje, pa i lečenje traje duže.Izvor

Similar Articles

Top