You are here
Home > Društvo > Medijacijom do bržih i jevtinijih rešenja sporova (AUDIO)

Medijacijom do bržih i jevtinijih rešenja sporova (AUDIO)


Medijacija je višestruko jeftinija od sudskog postupka jer se, osim ostalog, ne plaćaju takse i ne angažujete advokata. Strane u sporu su u prilici da razgovaraju uz posredstvo medijatora, čiji je zadatak da nađe rešenje koje je zadovoljavajuće za sve strane u sukobu, objašnjava profesor Igor Pejović, koji u Međunarodnom centru za lični razvoj u Beogradu obučava medijatore.

“Ako znamo da danas suđenja traju i po nekoliko desetina godina, i ne znamo kada će biti završeni, napomenimo da je medijacija proces koji se završava u 2,3 pa do najviše pet sesija (sastanaka). Zakonom je predviđeno da ona traje najviše do 60 dana” rekao je Igor Pejović.

I dodao, da će se potpuno isto rešenje dobiti i medijacijom i sudskim postupkom s tim da je medijacija brža, a na kraju se potpisuje sporazum o zaključenju medijacije koji se potom overava kod notara. On tada ima snagu izvršne isprave, potpuno iste kao i presuda koja može uslediti u redovnom sudskom postupku tek nakon nekoliko desetina godina.

Iako nije moguće potpuno zameniti sudske procese medijacijom, ona bi trebalo da bude obavezna bar u manjim sporovima, smatra profesor Pejović.

“Ne može medijator da vas razvede i dodeli decu ali tamo gde može medijator da se uključi je kada se jedan od roditelja ogluši o obavezu plaćanja alimentacije. Da ne bi prolazi kroz jedan spor proces na sudu koji zaista može da se previše odugovlači, po zakonu se planira da svi sporovi manje vrednosti, znači ispod 50 hiljada dinara, idu na medijaciju” izjavio je Pejović.

Uskoro bi, po njemu, trebalo da svaka firma ima svog medijatora i da svi ti manji sporovi rasterete sudove tako što će medijatorima dati prostor za te stvari koje su medijabilne a koje se mogu rešavati mnogo brže.

Naš sagovornik iz Međunarodnog centra za lični razvoj, u kojem obučavaju medijatore da budu što uspešniji u mirnom rešavanju sporova, napominje da oni nakon obuke, uz uslove propisane zakonom, dobijaju dozvolu za rad od Ministarstva pravde, čime postaju deo pravosudnog sistema Srbije.Izvor

Similar Articles

Top