You are here
Home > Društvo > Seme 96 sorti srpskih biljaka od sada i u bazi u Noverškoj

Seme 96 sorti srpskih biljaka od sada i u bazi u Noverškoj
Trezor u kome se, u slučaju izumiranja vrste, čuva oko milion uzoraka biljaka iz oko 190 zemalja sveta na Svalbardu, u Norveškoj, bogatiji je za 96 srpskih domaćih sorti pšenice, raži, ovasa i ječma.Izvor

Similar Articles

Top