You are here
Home > Ekonomija > Erste grupa se obavezuje da će dostići nultu emisiju svog kreditnog i investicionog portfolija

Erste grupa se obavezuje da će dostići nultu emisiju svog kreditnog i investicionog portfolija

Fallback Image


Erste grupa danas je saopštila da je prva banka sa sedištem u Austriji i Centralnoj i Istočnoj Evropi koja se pridružila inicijativi Ujedinjenih nacija Bankarska alijansa za neto nultu emisiju (NZBA).

Time se ova bankarska grupa obavezala da će svoj kreditni i investicioni portfolio dovesti na nivo neto nultih emisija najkasnije do 2050. godine.

Pored Bankarske alijanse za neto nultu emisiju, Erste grupa se u isto vreme pridružila Finansijskoj inicijativi Programa UN-a za zaštitu životne sredine (UNEP FI) i potpisala Principe UN-a za odgovorno bankarstvo.

Preduzevši ove korake, Erste grupa postavlja naredni fazni cilj u svojoj politici i aktivnostima u pogledu održivosti, s obzirom na to da je ranije ove godine usvojila nove politike u vezi sa ugljem i pridružila se Obećanju EU o zelenoj potrošnji i Partnerstvu za ugljenično računovodstvo (PCAF).

Erste grupa planira da bude klimatski neutralna u poslovanju već 2023. godine.
“Snažni operativni rezultati koje smo ostvarili tokom prva tri kvartala ove godine stavljaju nas u udobnu poziciju da možemo svoju energiju da posvetimo važnim strateškim inicijativama u oblasti održivosti”, objasnio je generalni direktor Erste grupe Bernd Špalt.

Dodao je da udruživanje snaga sa drugim velikim institucijama pod vodjstvom UN pomaže Erste grupi u naporima da ojača finansiranje usmereno ka dostizanju zelenije budućnosti i smanjivanju emisija.

“Reč je o najvažnijem zadatku u ovom veku: klimatskoj neutralnosti. Nastavljamo da radimo na tome da budemo banka koja je više orijentisana ka održivosti i na tom putu smo u prvim redovima”, rekao je Špalt.

Erste grupa, kako je istaknuto u saopštenju, ima nisku izloženost od tek nešto više od jedan odsto svog ukupnog kreditnog portfolija prema delatnostima koje intenzivno proizvode emisije, kao što je proizvodnja električne energije na bazi uglja, proizvodnja pare, proizvodnja cementa, stočarstvo ili upravljanje otpadom.

Ta bankarska grupacija ima veoma dobru polaznu tačku za realizaciju planirane neto nulte emisije njen ukupni finansirani intenzitet emisije je nešto ispod 100 CO2e (ekvivalent ugljen dioksida) po evru, što ukazuje na uravnoteženu, regionalnu i sektorsku raspodelu njenog kreditnog portfolija.

Ukupno je više od 80 banaka iz 36 zemalja je uključeno u Bankarsku alijansu za neto nultu emisiju.


//Izvor

Similar Articles

Top