Stranica
Home > Ekonomija > Evo koliko vas ÄŤeka na raÄŤunu

Evo koliko vas ÄŤeka na raÄŤunu


Svi oni koji akcije nisu prodali imaju više novca na računima.

“ZakljuÄŤno sa isplatama dividende NIS-a svaki graÄ‘anin koji do sada nije prodao akcije, moĹľe na svom raÄŤunu da oÄŤekuje negde oko 6.300 dinara”, kaĹľe ÄŤlan Izvršnog odbora Poštanske štedionice Aleksandar ÄŚortan.

Taj iznos nije isti za sve zbog različitih visina naknada koje banke naplaćuju. Bez naknade i provizije, međutim, moguća je jedino prodaja akcija na šalterima pošta i to do 31. decembra naredne godine. Njihovu prodaju brokeri ipak ne savetuju iako je zarada od dividendi mala.

“Ĺ to se tiÄŤe malih akcionara za njih nije toliko znaÄŤajan taj iznos dividende, ona se uglavnom sagledava kod strane onih akcionara koji imaju veću koliÄŤinu akcija tako da bi mogli da oÄŤekuju neki veći priliv po tom osnovu. Mali akcionari uglavnom svoju odluku da li da prodaju akcije ili ne, treba da baziraju na ceni koje te akcije imaju na berzi i da li im je taj novac stvarno neophodan u tom momentu”, kaĹľe berzanski struÄŤnjak Jasmina Bjelić.

Ako se, pak, odluče da kupe nove ili otkupe besplatne akcije članova porodice, to mogu da učine preko brokerskih kuća. Do većeg broja akcija može se i nasleđivanjem.

“Akcije preminulih lica su predmet nasleÄ‘ivanja. Sve što je potrebno da naslednici urade je da imovinu, odnosno akcije, ukljuÄŤe u svoj ostavinski postupak”, kaĹľe ÄŚortan.

Po dobijanju rešenja, potrebno je da se obrate u jednoj od 180 ekspozitura bankr Poštanska štedionica gde će izvršiti realizaciju ostavinskog rešenja, odnosno proknjižavanja akcija sa preminulog lica na naslednike, objasnio je Čortan.

A kada se naslede mogu se i prodati. Novac se dobija u roku od tri do ÄŤetiri dana.

Pre 11 godina, više od četiri miliona građana ostvarilo je pravo na po pet akcija NIS-a, jednu Aerodroma, 31 Telekoma i sedam Akcionarskog fonda. Do sada je jedino bilo moguće prodati akcije NIS-a i Aerodroma, što je učinilo oko dva miliona ljudi.

Naknadne prijave za besplatne akcije nisu moguće.Izvorni link

Slični artikli

Top