Stranica
Home > Ekonomija > Javna nabavka: Fakultet traži projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju

Javna nabavka: Fakultet traži projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju


Beograd — Poljoprivredni fakultet u Beogradu zatražio je ponude za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju zgrade fakulteta.


Izvor: Tanjug

foto: Depositphotos,Xalanx

Rok za podnošenje ponuda za ovaj posao ističe 9. jula, navedeno je na sajtu fakulteta

Radi se o javnoj nabavci male vrednosti, a odluka o dodeli ugovora biće doneta primenom kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude.

Za potrebe ovog fakulteta traži se izrada projektne dokumentacije za dobijanje građevinske dozvole kao i projekat za izvođenje za rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju objekta. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 10 dana od otvaranja ponuda.Izvorni link

Slični artikli

Top