Stranica
Home > Ekonomija > Konkurs MUP: Srbija dobija 600 novih policajaca

Konkurs MUP: Srbija dobija 600 novih policajaca


Beograd — Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je na svom sajtu konkurs za upis polaznika u Sremskoj Kamenici.


Izvor: B92

Foto: Depositphotos/ia_64

U Centar za osnovnu policijsku obuku, na stručno osposobljavanje za obavljanje policijskih poslova, ići će 600 budućih policajaca.

Prijava na konkurs se, zajedno sa dokumentacijom, podnosi policijskoj stanici prema mestu prebivališta kandidata, u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Politika” (6. jun 2019).

Potrebnu dokumentaciju za prijavu na konkurs, način podnošenja prijave i sve ostale neophodne informacije možete pronaći na sajtu MUP.

Izbor kandidata sprovodi komisija, koju imenuje ministar unutrašnjih poslova, navodi se na sajtu ministarstva.

Polaznik koji uspešno završi osnovnu policijsku obuku dobija uverenje i stiče mogućnost zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova u svojstvu pripravnika za policijskog službenika. On zasniva radni odnos uz dužnost da najmanje pet godina ostane na radu u MUP ili da nadoknadi stvarne troškove stručnog osposobljavanja.

Polaznicima je u toku obuke obezbeđen smeštaj i hrana, kao i oprema neophodna za realizaciju nastavnih sadržaja, prema ugovoru koji polaznik zaključuje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova.Izvorni link

Slični artikli

Top