You are here
Home > Ekonomija > Ministarstvo privrede: Obezbeđen posao za novih 9.500 radnika

Ministarstvo privrede: Obezbeđen posao za novih 9.500 radnika

Fallback Image


Takođe, u 56 opština i gradova širom Srbije realizovalo je 76 infrastrukturnih projekata. Privatizacioni portfelj od 556 preduzeća koliko ih je bilo u portfelju Agencije za privatizaciju 2014. godine, smanjilo je ove godine na svega 68 neprivatizovanih preduzeća.

drzava123, ministarstvo, privrede, 800x450

Doneta je i Strategija državnog vlasništva i upravljanja privrednim subjektima koji su u vlasništvu Republike Srbije za period od 2021. do 2027. godine sa akcionim planom, i to po prvi put u Srbiji kao jedinstveni akt koji pruža stratešku viziju i uputstva u vezi sa ciljevima vlasničkog upravljanja nad privrednim subjektima koji su u vlasništvu Republike Srbije.

Kada je reč o investicionim ulaganjima, u periodu od oktobra 2020. godine do oktobra 2021. zaključeno je 49 novih ugovora o dodeli sredstava podsticaja za realizaciju investicionih projekata kojima se otvaraju nove fabrike, odnosno proširuju proizvodni kapaciteti.

Realizacijom navedenih investicionih projekata vrši se ulaganje u iznosu 1,1 milijarde evra, zapošljava se 9.500 novih radnika, a podsticaji iznose 165 miliona evra.

Iz Ministarstva privrede navode da su u proteklih godinu dana sprovodili programe finansijske i nefinansijske podrške MSPP za započinjanje i dalji razvoj poslovanja.

Kroz programe finansijske podrške, do oktobra 2021. godine, ukupno je podržano 858 zahteva privrednih subjekata sa 2,2 milijarde dinara (2.230.462.236) odobrenih bespovratnih sredstava, čija je vrednost investicije 11,3 milijarde dinara (11.330.961.078).

Takođe, navode da je Ministarstvo privrede za godinu dana rada vlade sprovodilo dva programa u cilju realizacije infrastrukturnih projekata.

Rađeno je na realizaciji ukupno 76 infrastrukturnih projekta u 56 jedinica lokalne samouprave ukupne vrednosti 3,7 milijardi dinara od čega učešće Ministarstva privrede u finansiranju iznosi 2,2 milijarde dinara.

Završena je realizacija 43 infrastrukturna projekta, dok se ostali projekti pretežno nalaze u završnim fazama realizacije.

Usvojena je u aprilu 2021. Strategija državnog vlasništva i upravljanja privrednim subjektima koji su u vlasništvu Republike Srbije za period od 2021. do 2027. godine i to po prvi put u Republici Srbiji kao jedinstveni akt koji pruža stratešku viziju i uputstva u vezi sa ciljevima vlasničkog upravljanja nad privrednim subjektima koji su u vlasništvu Republike Srbije.

Ciljevima finansijskih i javnih politika, kao i principima korporativnog upravljanja i praksama nadzora nad privrednim subjektima RS u skladu sa međunarodnim standardima i najboljom praksom.

Vlada je, na predlog Ministarstva privrede, u aprilu ove godine usvojila i akcioni plan za sprovođenje Strategije industrijske politike Republike Srbije od 2021. do 2030. godine.

Cilj je stvaranje efikasne dobro koordinirane politike razvoja industrije, uz poseban fokus na procese digitalne transformacije i zelene tranzicije, kao dva ključna elementa za budući održivi razvoj industrije, kažu u ministarstvu.

Od 556 preduzeća, koliko ih je bilo u portfelju Agencije za privatizaciju 2014. godine, u oktobru ove godine ostalo je neprivatizovanih svega 68 preduzeća.

U prethodnih godinu dana objavljeno je ukupno devet javnih poziva za učešće u postupku javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem radi prodaje kapitala i strateškog partnerstva.

U prethodnih godinu dana zaključeni su ugovori o prodaji i sprovedene uspešne prodaje: VPD Smederevo d.o.o. čime je ostvaren prihod od 661.000 evra i Minel koncerna a.d. iz Beograda, čime je ostvaren prihod od 192,5 miliona dinara.

 Izvor

Similar Articles

Top