You are here
Home > Ekonomija > Misija MMF-a: Ekonomski napredak Srbije, važne strukturne reforme tek treba da se sprovedu

Misija MMF-a: Ekonomski napredak Srbije, važne strukturne reforme tek treba da se sprovedu
Srbija je postigla snažan ekonomski oporavak, podržan merama vlasti za ublažavanje posledica pandemije korona virusa, strukturne reforme napreduju ali važne reforme tek treba da se sprovedu, saopštila je danas Misija Medjunarodnog monetarnog fonda (MMF) koja je završila prvu reviziju tekućeg savetodavnog aranžmana sa Srbijom.Šef Misije MMF-a Jan Kejs Martejn je naveo da će uskoro sa predstavnicima vlasti u Srbiji biti završeni razgovori o budžetu za 2022. godinu čiji bi deficit trebalo da iznosi tri odsto bruto domaćeg proizvoda.Procene su, kako je istakao, da će rast BDP-a u ovoj godini biti 6,5 odsto, a dogodine 4,5 odsto. Takodje, prognoze su da će se inflacija koja je u septembru na godišnjem nivou bila 5,7 odsto, u 2022. godini vratiti unutar ciljanog okvira od tri odsto, sa odstupanjem plus ili minus 1,5 odsto.”Rast cene energije na medjunarodnom tržištu je rizik za inflaciju i ekonomski rast. Postojeći sistem delimično regulisanih cena energije u Srbiji pomaže u rešavanju neposrednog negativnog uticaja tih cena na domaćinstva. Moguće mere za ublažavanje negativnih dugoročnih efekata iznenadnog povećanja cena energije na preduzeća treba da budu vremenski i obimno ograničenene, transparentne i nediskriminatorne, zasnovane na objektivnim kriterijumima”, kazao je Martejn.Misija MMF-a je preporučila Srbiji na nastavi da preduzima mere koje …Izvor

Similar Articles

Top