Stranica
Home > Ekonomija > Omogućite privredi nesmetano kretanje u regionu

Omogućite privredi nesmetano kretanje u regionu


Marko Čadež je u izjavi Tanjugu upozorio da će region imati veliki problem, ako se zapadnobalkanski prostor ne uredi tako da funkcioniše kao jedinstveno tržište i ako se ne otklone kočnice nesmetanoj trgovini.

“Naše privrede proizvode sve više robe, obim meÄ‘usobne i trgovine sa EU je sve veći. Utoliko pre, moramo da harmonizujemo propise, pojednostavimo procedure, usaglasimo setifikate i da se fokusiramo na meÄ‘usobno priznavanje takozvane prekograniÄŤne dokumentacije, kako bi roba neometano prolazila kroz ceo region”, ukazao je ÄŚadeĹľ.

U dokumentu pripremljenom za skup u Poznanju, Komorski investicioni forum je pozdravio napedak koji je postignut od prošlogodišnjeg samita u Londonu, ali i ukazao da, dve godine nakon usvajanja Višegodišnjeg akcionog plana za regionalni ekonomski prostor, nedostaje opipljiv i realan napredak koji bi privrednicima u regionu olakšao svakodnevno poslovanje.

Komorski investicioni forum poziva zapadnobalkanske vlade, evropske institucije, drĹľave EU – ÄŤlanice Berlinskog procesa da postignu konsenzus kojim će se ekonomski interesi privrede i graÄ‘ana staviti ispred politiÄŤkih i da zajedno rade na Novom dogovoru (New Deal) za region.

To bi omogućilo da privreda Zapadnog Balkana što pre počne da uživa koristi jedinstvenog ekonomskog prostora i da se stvore uslovi za brži rast regiona od sedam ili osam procenata godišnje, smatraju u KIF-u.

 Zajednica po modelu evropske ekonomske unije

“Novi dogovor” obuhvatio bi ne samo trgovinu, već sve elemente budućeg zajedniÄŤkog regionalnog prostora i trĹľišta, od usaglašavanja propisa, standarda i praksi, preko pitanja investicionih politika, do digitalnog povezivanja i obrazovnih sistema.

“ReÄŤ je o formiranju zajednice po modelu evropske ekonomske unije, ÄŤiji je cilj da omogući carinsku uniju, stvori zajedniÄŤko trĹľište, razvije nove zajedniÄŤke politike i obezbedi politiÄŤke okvire za dublje integracione procese izmeÄ‘u ekonomija Zapadnog Balkana i olakša ulazak regiona u Evropsku uniju”, navodi se u KIF-ovom dokumentu.

Da bi se osigurala bolja koordinacija i brže sprovođenje dogovorenih mera za izgradnju regionalnog ekonomskog prostora, komore članice KIF-a predlažu formiranje ministarstava za regionalnu saradnju u svim ekonomijama Zapadnog Balkana.

Na listi preporuka poslovne zajednice, osim pojednostvljenja propisa i procedura, sinhronizacije i međusobnog priznavanja dokumentacije, otklanjanja necarinskih barijera i drugih prepreka za brži i jefiniji protok robe i veći priliv investicija, nalaze se i jačanje javno-privatnog dijaloga, lakši i bolji pristup kreditima za mala i srednja preduzeća i razvoj alternativnih vidova finansiranja. 

Privrednici regiona se zalažu i za sprovođenje digitalne agende, veću mobilnosti kadrova unutar regiona i obezbeđivanje kvalitetnog obrazovanja dostupnog svima, uključujući i stručno obrazovanje i usavršavanje.Izvorni link

Slični artikli

Top