You are here
Home > Ekonomija > Petrović: Pažljivo koncipirati novi budžet

Petrović: Pažljivo koncipirati novi budžet
Netransparentnost republičkog budžeta se najviše ogleda u nejasnim ili nedovoljno jasnim transferima ministarstva finansije i kancelarije za javna ulaganja i to je jedna od glavnih zamerki  Fiskalnog saveta ali i Evropske komisije izjavio je za RTV predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović.Izvor

Similar Articles

Top