Stranica
Home > Ekonomija > Pravilnik: Članovi uže porodice carinika ne smeju da rade ove poslove

Pravilnik: Članovi uže porodice carinika ne smeju da rade ove poslove


Beograd — Od 1. avgusta stiže novi pravilnik o delatnostima i poslovima koji su nespojivi sa delatnostima carinika.


Izvor: Večernje novosti

Foto: Uprava carine

Srpski carinik mogao bi da bude disciplinski kažnjen i degradiran, čak i otpušten ako se utvrdi da je član njegove uže porodice vlasnik špediterskog preduzeća ili bilo koje firme koje ima veze sa radom carine.

U carinskoj službi Srbije zaposleno je 2.842 službenika, a nova pravila se odnose na sve njih, bez obzira na to da li su zaposleni na neodređeno ili određeno vreme.

Stručnjaci, međutim, ističu da je ovaj pravilnik samo slovo na papiru, jer većina carinika nije i neće biti direktno upućena na poslove sa rođakom špediterom, ali jesu njegove kolege, pišu “Večernje novosti”.

Zabranjeni poslovi za članove porodica carinika

Ovaj pravilnik je donet na osnovu Zakona o carinskoj službi i njime se bliže se određuju delatnosti koje su u vezi sa radom Uprave carina, odnosno poslovi koji su nespojivi sa obavljanjem službene dužnosti carinskog službenika, naglašava se u Pravilniku.

Dokumentom su precizirani i poslovi koji su zabranjeni za najbliže članove porodica carinskih službenika. To su spoljnotrgovinsko poslovanje, odnosno firme koje se bave uvozom i izvozom, zatim međunarodna špedicija, ali i savetovanje i zastupanje pravnih i fizičkih lica po pitanjima i u postupcima iz nadležnosti Uprave carina, van okvira utvrđenog zakonom.

Takođe, tu su i poslovi koji bi mogli da pokolebaju carinika da svoj posao radi savesno i pošteno.

Ako se utvrdi da je član uže porodice vlasnik ili suvlasnik preduzeća koje je ima veze sa radom carine, zaposleni na carini može disciplinski odgovarati zbog teže povrede službene dužnosti, propisane Zakonom o carinskoj službi i Zakonom o državnim službenicima.

Donosi se rešenje kojim se utvrđuje i da se carinski službenik premešta na odgovarajuće radno mesto ili da u Upravi carina nema odgovarajućeg radnog mesta na koje bi službenik bio premešten, piše u Pravilniku.

Odgovarajuće je slobodno radno mesto koje odgovara stručnoj spremi carinskog službenika koji se premešta. Na radno mesto koje ne odgovara njegovoj stručnoj spremi službenik se može premestiti samo uz svoj pristanak.

Ko sme da nosi oružje

Od 1. avgusta na snazi će biti i Pravilnik o uslovima i načinu nošenja oružja i municije carinskih službenika.

Zakonom o carinskoj službi precizirano je koji carinski službenici imaju pravo da nose oružje, novim pravilnikom definišu se, između ostalog, uslovi i način nošenja i zaduživanja oružja.

Zakonom je propisano da samo carinski službenici koji obavljaju poslove suzbijanja krijumčarenja, obaveštajne poslove i poslove unutrašnje kontrole imaju pravo i obavezu da nose oružje i municiju.Izvorni link

Slični artikli

Top