Stranica
Home > Ekonomija > RTS :: Tabaković: Opada nivo problematičnih kredita

RTS :: Tabaković: Opada nivo problematičnih kredita


Jorgovanka Tabaković je, na sednici skupštinskog Odbora za finansije na kojoj su analizirani rezultati rada NBS, istakla da je neto dobitak privrede Srbije u prošloj godini iznosio 500 milijardi dinara, što je za 126 milijardi dinara više nego 2017, te da profitabilnost privrede od 2015. raste u kontinuitetu.

Tabakovićeva je navela da je profitabilnost, počev od mikro pa do velikih preduzeća, bila u pozitivnoj zoni, uz povoljne trendove zapošljavanja i rast kredita.

Prema njenim rečima, u 2018. odobreno je više od 240 milijardi dinara novih investicionih kredita što je do sada najveći nivo. Stambeno kreditiranje je, kaže, u poslednje dve godine takođe na visokom nivou.

“To sve govori da je rast kreditne aktivnosti bio jedan od faktora privrednog rasta. OÄŤuvali smo stabilnost finansijskog sektora. Bankarski sektor je i u 2018. bio likvidan, adekvatno kapitalizovan i otporan na rizike iz okruĹľenja. Nastavili smo da rešavamo i pitanje problematiÄŤnih kredita (NPL)”, istakla je Tabakovićeva.

Od poÄŤetka primene Strategije NBS za smanjenje NPL-ova, njihov nivo je, prema njenim reÄŤima, pao za 70 odsto i imao je lani udeo u ukupnim plasmanima od 5,7 odsto, a u maju ove godine taj udeo je dodatno smanjen na 5,4 procenta.

Tabakovićeva je naglasila da je NBS u 2018. ispunila svoje zakonske obaveze – oÄŤuvala i cenovnu i finansijsku stabilnost, kao i da je bila podrška Vladi na planu inovacija koje omogućavaju da se u Srbiji lakše i brĹľe posluje.

“Rezulate ostvarujemo u koordinaciji sa drugim politikama vlade, jer samo tako mogu da se postignu efekti na planu stabilnosti, rasta investicija, izvoza, zaposlenosti i zarada, a sve radi lakšeg i sigurnijeg poslovanja i boljeg Ĺľivota graÄ‘ana Srbije”, poruÄŤila je guvernerka.

Istakla je da je inflacija šestu godinu zadržana na niskom i stabilnom nivou, i da je u proseku iznosila dva odsto godišnje.

“Bili smo jedan od kljuÄŤnih faktora veće predvidljivosti uslova poslovanja. Doprineli smo da se poboljša naša pozicija na svetskim listama konkurentnosti”, navela je Tabakovićeva i dodala da poverenje u mere NBS imaju i graÄ‘ani Srbije i meÄ‘unarodne rejting agencije.

NajniĹľa premija rizika u regionu

Premija rizika Srbije, kao odraz percepcije investitora u pogledu stabilnosti zemlje, kaže, smanjenja je prošle godine za 30 baznih poena.

“Premija rizika Srbije je meÄ‘u najniĹľima u regionu. To je konkretna potvrda da su trĹľišni uÄŤesnici prepoznali da smo ekonomiju Srbije transformisali i uÄŤinili stabilnom. U julu ove godine premija rizika Srbije sniĹľena je dodatno, na najniĹľi nivo od kad se prati, i iznosila 22. jula 60 baznih poena”, rekla je Tabakovićeva.

Guvernerka je ponovila da su usidravanje inflacije i uređene finansije u osnovi monetarne politike NBS.

Navodeći da je referentna kamatna stopa smanjena za ukupno devet procentnih poena, što je njen najniži nivo u režimu ciljane inflacije, Tabakovićeva je ukazala da je to rezultiralo padom troškova servisiranja postojećih i novih kredita, budući da su kamate na dinarske kredite građanima sada dva puta niže, a sektoru privrede tri puta.

Naglasila je i uspešnu emisiju desetogodišnje evroobeveznice od milijardu evra po kamatnoj stopi od 1,6 odsto, za kojom je tražnja šest puta premašila planirani iznos.

“Našu zemlju u svetu vide kao sigurno mesto za ulaganje”, kaĹľe Tabakovićeva.

Strane direktne investicije 3,5 milijardi evra 

Prema njenim rečima, strane direktne investicije u 2018. iznosile su 3,5 milijardi evra, što je 8,2 odsto BDP-a, pri čemu su, kaže, i domaće i strane investicije ukupno rasle prošle godine po stopi od 9,2 odsto.

“To je još jedna potvrda da se investicioni ciklus zapoÄŤet 2015. nastavlja i dodatno ubrzava. OÄŤuvali smo i relativnu stabilnost kursa dinara. Dinar je jaÄŤao kao rezultat dobrih makroekonomskih parametara i dinamiÄŤnog izvoza i ulaganja”, rekla je Tabaković.

Guvernerka je posebno aprostrofirala povećanje deviznih rezervi NBS.

“Krajem juna ove godine bruto devizne rezerve iznosile su 12,1 milijardi evra, a neto 10,1 milijardi evra, što je njihov najviši nivo od kada se prati stanje”, precizirala je ona.

Takođe je navela da je srezano učešće javnog duga u BDP-u na oko 50 odsto, pri čemu je u junu ove godine udeo dolarskog duga smanjen sa nivoa od jedne trećine na jednu petinu ukupnog javnog duga.

“Nastavljamo da jaÄŤamo poverenje u dinar i to najviše tamo gde se ono najteĹľe stiÄŤe, kod graÄ‘ana”, rekla je Tabakovićeva, ilustrujući to podatkom da je dinarska štednja danas ÄŤetiri puta veća nego na kraju 2012. i da je u junu ove godine premašila 70 milijardi dinara.

U značajna ostvarenja NBS u prošlog godini, uvrstila je i puštanje u rad sistema za instant plaćanja, kojim se novac transferiše sa računa na račun za 1,2 sekunde 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji, tokom cele godine.

“Nastavićemo proces digitalizacije kako bi se graÄ‘anima obezbedile brĹľe usluge”, poruÄŤila je Tabaković, podsetivši takoÄ‘e da su usvajanjem zakonske regulative smanjeni i troškovi kartiÄŤnih transakcija.

Dodala je da su prošle godine otvorena dva poglavlja u kojima NBS ima vaĹľnu ulogu, i to poglavlje 16 – ekonomska i monetarna politika, i poglavlje 18 – statistika.

“Otvaranjem poglavlja 9 – finansijske usluge, u junu ove godine praktiÄŤno su otvorena sva poglavlja u kojima je NBS rukovodeća institucija u pregovorima o pristupanju EU”, rekla je Tabaković

Kada reÄŤ o poslovnim rezultatima centralne banke za 2018. godinu guvernerka je informisala Odbor za finansije da je ukupna dobit NBS iznosila 30,7 milijardi dinara, a operativna dobit 13,2 milijarde dinara, od kojih je 9,3 milijardi dinara preneto u drĹľavni budĹľet.Izvorni link

Slični artikli

Top