Stranica
Home > Ekonomija > Šnajderi ušiju triput manju platu od naftaša

Šnajderi ušiju triput manju platu od naftaša


Novi Sad — Po podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna neto plata u Srbiji je u maju iznosila 55.380 dinara.


Izvor: Dnevnik, Lj. Malešević

Foto: Depositphotos, AllaSerebrina, 164814018

Prosečna neto zarada zaposlenih u javnom sektoru u maju je bila 61.449 dinara, što je 6.069 više od republičkog proseka. Samo su zaposleni u administraciji na nivou opština i oni u opštinskim javnim preduzećima zarađivali manje od republičkog proseka – 52.110 dinara, odnosno 53.161.

Najveću zaradu zabeležili su zaposleni u javnim državnim preduzećima – 76.285 dinara, u aministraciji na nivou pokrajine – 69.625 i administracija na niovu države – 66.883.

Od 19 delatnosti za koje se obavljuju podaci o prosečnim zaradama, u osam je izražena veća neto plata od republičkog nivoa, dok je u preostalih 11 manja.

Veću majsku neto platu od republičkog proseka imali su zaposleni u rudarstvu – 90.227 dinara, snabdevanju električnom energijom, gasom i parom – 93.886, informisanju i komunikacijama – 94.272, kao i finansijskim delatnostima i delatnostima osiguranja – 102.060. Više od proseka zaradili su i zaposleni u državnoj upravi i obaveznom socijalnom osiguranju – 63.989 dinara, obrazovanju – 56.517, te zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti – 55.457.

Majsku neto platu veću od 100.000 dinara imali su zaposleni u devet oblasti: prerađivačkoj industriji – proizvodnji duvanskih proizvoda – 101.518 dinara, koksa i derivata nafte – 107.670, a osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata – 112.618 dinara. Iako rekorderi po oblastima u kojima je majska plata prešla 100.000 dinara, oni koji rade u prerađivačkoj industriji ukupno su tog meseca imali prosečnu zaradu manju od republičke – 50.714 dinara – jer su u okviru te delatnosti i zaposleni u oblastima u kojima je neto prosečna plata u maju bila najniža.

Tako su, recimo, zaposleni u proizvodnji odevnih predmeta imali prosečnu neto platu manju čak i od proseka prerađivačke industrije – 36.091 dinara. Gotovo dve hiljade manje zaradili su zaposleni u preradi drveta i proizvoda od drveta – 34.132 dinara. Oni koji rade u proizvodnji kože i predmeta od kože imali su prosečnu zaradu od 39.091 dinar, a oni u oblasti štampanja i umnožavanja audio i video zapisa – 44.313. Istog meseca radnici u proizvodnji nameštaja prosečno su zaradili 40.184 dinara, a u ostalim prerađivačkim delatnostima 45.152.

Odmah posle prerađivačke industrije po broju zaposlenih čije su zarade premašile 100.000 dinara je rudarstvo. U toj delatnosti, od pet oblasti za koje postoje podaci, u dve su neto plate u maju bile daleko veće od pomenute sume – u eksploataciji sirove nafte i prirodnog gasa 143.815 dinara, a u uslužnim delatnostima u rudarstvu 143.644.

Iza majskog neto proseka od 50.781 dinara zaposlenih u saobraćaju i skladištenju kriju se i radnici koji su u maju imali najveću zaradu u Srbiji, a to su oni koji rade u vazdušnom saobraćaju sa zaradom od 175.610 dinara. Oni, dakle, imaju više od tri prosečne neto zarade zaposlenih u saobraćaju i skladištenju, kao i tri puta više nego što je prosek zarada u republici.

Zaposleni u računskom programiranju i konsultantskim delatnostima u maju su imali prosečnu platu od 124.711 dinara i na četvrtom su mestu po visini neto zarade za taj mesec. Njihova zarada je viša od dve prosečne republičke plate, ali je manja od one zaposlenih u vazdušnom saobraćaju. Među onima koji su u maju premašili 100.000 dinara su i zaposleni u finansijskim uslugama – 115.691, te naučno istraživanje i razvoj – 108.890.

U javnom sektoru prosek 61.449 dinara

Mada podaci pokazuju da su zaposleni u obrazovanju i zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti u maju zaradili više od republičkog proseka za taj mesec, oni zapravo jedva da su prebacili 55.380 dinara. Naime, zaposleni u zdravstvu i socijalnoj zaštiti zapravo su zaradili 77 dinara više od republičkog proseka, a u obrazovanju 1.137 dinara više nego zaposleni na nivou države.

Kao i prethodnih meseci, u maju su prosečno najmanje zarade primili zaposleni u delatnosti pripremanja i posluženja hrane i pića – 31.927 dinara, popravci računara i predmeta za ličnu upotrebu – 32.931 i ostalim ličnim uslužnim delatnostima – 32.933 donara.Izvorni link

Slični artikli

Top