Stranica
Home > Ekonomija > Srbija skupe kredite menjala za jeftinije

Srbija skupe kredite menjala za jeftinije


Dva datuma – februar 2020. i septembar 2021. godine – zaokruženi su crvenom bojom u srpskom dužničkom kalendaru. Tada na naplatu dospevaju skupe dolarske obveznice. Jedne emitovane u septembru 2011, druge u februaru 2013. godine. I jedne i druge delom će biti otplaćene prevremeno. Najnovijom emisijom evroobveznica na Londonskoj berzi.

Ministar finansija Siniša Mali podsetio je da je Srbija ponudila milijardu evra, na 10 godina.

“Dobili smo istorijski najniĹľu kamatu na naše obveznice niĹľu od 1,62 odsto godišnje. PoreÄ‘enja radi, prethodna obveznica iz 2011. godine je emitovana po kamati od 7,25 odsto. Dakle, pet puta jeftinije se sada zaduĹľujemo”, rekao je Mali za RTS.

Na međunarodnom finansijskom tržištu kamate su trenutno niske, pa se čak i zemlje koje imaju problema sa budžetom, poput Italije, ili Grčke, zadužuju po nešto malo većoj kamati od dva odsto.

Predsednik Aleksandar Vučić rekao da je to istorijski minimum po kome se Srbija zadužuje i da je to dokaz da je naša zemlja u najboljoj ekonomskoj poziciji.

“Neko bi rekao, skoro dĹľabe novac na meÄ‘unarodnom trĹľištu. Mi sad radimo taj ‘rol over’ koji niko ne zna šta to znaÄŤi, pa da ja objasnim. Hoćemo 2021. godine da vratimo jedan deo odmah u Ĺľivom novcu, a jedan deo – hoćemo da zamenimo kredite koje imamo po kamati od 7,25 odsto da uzmemo na 1,61 odsto”, istakao je VuÄŤić.

U prevodu, reÄŤ je o zanavljanju duga. Jer su stari skupi krediti menjani novim povoljnijim zajmom.

Ministar finansija Siniša Mali objašnjava da je to isto kako kada bi građani, koji su pozajmili 100 dinara i na ime kamate plaćali 7,25 dinara, taj zajam zamenili. Novi izdatak za kamatu bio bi nekoliko puta manji – 1,62 dinara.

Emisija evroobveznica bila je planirana Zakonom o budžetu za 2019. godinu, a jedan od ciljeva aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom bio je skidanje naše zemlje sa sive liste FATF, međunarodnog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.Izvorni link

Slični artikli

Top