Stranica
Home > Ekonomija > Zatvara se priÄŤa o “švajcarcima”, kakva je sudbina tuĹľbi

Zatvara se priÄŤa o “švajcarcima”, kakva je sudbina tuĹľbi


Preuzimanjem leks specijalisa za konverziju kredita iz švajcaraca banke su na svoj teret preuzele 23 odsto duga, a država otplatu još 15 odsto glavnice. Zaduženima je to 38 odsto iznosa manje.

U Komercijalnoj banci, koja ima više od 1.000 takvih kredita, smatraju da je zakon olakašao poslovanje. Naime, banke su smanjile trošak, jer više ne odvajaju novac za rezervaciju nenaplativih kredita, kakvi su najčešće bili oni u francima.

Vladimir Medan, predsednik Izvršnog odbora Komercijalne banke kaže da se na taj način zatvara priča o švajcarskim francima koja je bila jedno otvoreno pitanje u celom regionu.

“Na ovaj naÄŤin smo kao banka i institucija izašla korak napred prema klijentima i rešili zajedno sa njima njihove tekuće probleme. S druge strane, banka se oslobodila dela NPL-ova a koji su bili neuredni krediti i na taj naÄŤin te kredite vratila u urednu otplatu”, rekao je Medan.

Ipak, proteklog meseca neki klijenti nisu želeli da potpišu član 4, stav pet, Zakona po kojem se zaduženi koji prihvataju konverziju odriču pokretanja ili nastavka sporova sa bankom.

Saša Dević je sa svojom bankom uspeo da se izbori da ne potpiše tu klauzulu.

“Ja sam prihvatio konverziju i meni se dug sa 39.000 evra smanjio na 23.000 evra i rata koja je bila 33.000 dinara sada mi je 18.500. Nastaviću da se tuĹľim jer ovim obeštećen samo od sada na ubuduće, nastaviću za ono pre jer banke su koristile razne obraÄŤune kamatnih stopa”, kaĹľe Dević.

Kakva je sudbina tužbi i raspoloženje zaduženih posle donošenja leks specialisa.

“PriÄŤamo o ljudima koji nisu u tuĹľbama, oni ne bi mogli da pokrenu te tuĹľbe kao nove, jer oni su korisnici evro-kredita, ali verujemo da bi bez obzira na prihvaćeni leks, mogli da tuĹľe za utvrÄ‘ivanje ništavosti valutne klauzule saglasno stavu Vrhovnog suda, ali je tu pitanje šta bi i koliko dobili”, ukazuje Dejan Gavrilović iz UdruĹľenja klijenata Efektiva.

Kada je reč o takozvanim malim tužbama koje se odnose na jednostrano povećanje kamata, naplate osiguranja kredita kod nacionalne korporacije ili obračuna kamata po višem kursu iz Udruženja klijenata najavljuju nastavak sporova.Izvorni link

Slični artikli

Top