You are here
Home > Svet > EP: Organizovani kriminal prepreka napretku Zapadnog Balkana

EP: Organizovani kriminal prepreka napretku Zapadnog Balkana
Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta (AFET) usvojio je Izveštaj o saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala na Zapadanom Balkanu kojim se konstatuje da je upravo organizovani kriminal jedna od glavnih prepreka na putu razvoja regiona.Izvor

Similar Articles

Top