Ko su bili "slovenski apostoli"

Taj dan je praznik u čitavom slovenskom svetu, a odlukom Vlade Republike Srbije od prošle godine i naš državni praznik. U Beogradu je obeležen polaganjem venaca na spomenik Ćirila i Metodija, a u Bajinoj Bašti manifestacijom "Ćirilična baština".Dušan Mišić, čiji su radovi otvorili manifestaciju prve kaligrafske poteze prenosi i