Bujanovačka banja se priprema za goste, turisti dobrodošli od 18. maja

Sređuju ambulantni deo, odvojen je ulaz, neće biti kontakta sa stacionarnim pacijentima, koji će u popodnevnim satima, nakon dezinfekcije prostorija, dolaziti na terapije. Kreveti na odeljenju elektroterapije odvojeni su paravanima. Manje će pacijenata biti i u ostalim terapijskim blokovima."Trenutno se nalazimo u našoj kinezi-sali gde se rade vežbe,