Neverovatne scene u Studenjaku dan posle skandalozne žurke!

Vladeta Jerotić je jednom rekao: "Nije moguće razvijati identitet ni kod pojedinca, niti u narodu ako u njegovom razvoju preovalađuje egocentrizam ili ravnodušnost." Gledajući grupu ljudi kojoj sam donedavno i sam pripadao, pitam se šta se desilo srpskom studentu i kada je prvo i poslednje utvrđenje studenta - Studenjak