Osetljivo pitanje definisanja kvira u to doba

Identitet je moguće jedna od najkompleksnijih tema koje jedan autor može prikazati javnosti, ali kada se izložba bavi identitetima žena u srpskom slikarstvu i to u Kraljevini Jugoslaviji između dva svetska rata, tada je jasno da pred sobom imamo barem nikad viđenu postavku.