Stranica
Home > Tehnika > 5G mree i 3D tampa su budunost borbe protiv kriminala

5G mree i 3D tampa su budunost borbe protiv kriminala


Pojava takozvanih tehnologija za ometanje, onih koje fundamentalno menjaju nain na koji ivimo, radimo i meusobno se povezujemo, prua kriminalcima nove naine da ostvare svoje ciljeve, ali i snabdevaju policiju snanim sredstvima u borbi protiv kriminala, navedeno je u saoptenju Evropola.


Izvor: Tanjug

Ilustracija / Foto: Depositphotos/sarah5

Da bi ostali relevantni i efikasni, neophodno je da organi za sprovoenje zakona ulau u razumevanje i aktivno trae nova, inovativna reenja.

Neke od novih tehnologija ukljuuju vetaku inteligenciju, kvantno raunanje, 5G, alternativne decentralizovane mree i kripto valute, 3D tampanje i biotehnologiju.

One e imati dubok uticaj na kriminalni pejsa i sposobnost organa za sprovoenje zakona da odgovore na nove pretnje.

Ovaj poremeaj potie od uzajamnog pribliavanja izmeu ovih novih tehnologija, dosad nevienih sluajeva upotrebe i aplikacija, kao i izazova koje nameu postojei pravni i regulatorni okviri.

Izvetaj koji je objavio Evropol ima za cilj da identifikuje bezbednosne pretnje povezane sa ovim i ukazuje na naine na koje policija moe da iskoristi mogunosti koje ove tehnologije donose u borbi protiv kriminala i terorizma.

On, takoe, naglaava kljunu ulogu privatnog sektora i vanost sprovoenja zakona u cilju veag angamana sa tim akterima.Izvorni link

Slični artikli

Top