Stranica
Home > Tehnika > Amputirac dobio novu mehaniku ruku koju moe pomjerati mislima

Amputirac dobio novu mehaniku ruku koju moe pomjerati mislima


Keven Walgamott je izgubio ruku prije 17 godina, a sada e dobiti novu mehaniku protezu koju e moi pomjerati svojim mislima. Ruka je kreirana na univerzitetu drave Utah.

Keven Walgamott je izgubio ruku prije 17 godina, a sada e dobiti novu mehaniku protezu koju e moi pomjerati svojim mislima. Ruka je kreirana na univerzitetu drave Utah.

Njegova mehanika ruka omoguit e mu da pod prstima moe opipom prepoznati 119 razliitih stvari ba kao to bi ih mogao opipati vlastitom rukom. Uz to, od sada e moi ponovo guliti bananu, nositi vjenani prsten i priati na telefon koristei novu ruku.

“Najnevjerovatnija stvar mi je injenica da je ovo uradio jedan tim. Uzeli su mnotvo malih dijelova i kroz kompjuter uinili ne samo da imam ruku, nego i da bude jako slina ruci koju sam nekada imao”, kazao je Walgamott.

Ovaj model proteze bio je u izradi posljednjih 15 godina. Elektrode su postepeno ugraivane u Walgamottovu ruku, te su paljivo povezivane sa njegovim mozgom. Na ovaj nain povezani su mozak i proteza. Mukarac e ruku moi okretati u est smjerova i ima 19 senzora koji mu pomau da je koristi.

Naredni korak koji naunici sa Univerziteta Utah pripremaju jeste osjeaj boli i prepoznavanja temperature. Takoer, razvijaju jednostavniji sistem koritenja ruke kako bi ona to vie liila na obinu ljudsku ruku. Ipak, jedan od najveih izazova jeste uvjeriti ljude kako je ova ruka vrijedna novane sume koja se za nju trai.

“U ovom istraivanju sam uestvovao jer imam prijatelje koji su izgubili obje ruke. Ja se snalazim s jednom, ali mislim da njima treba pomo i da bi im ovakva proteza bila idealna stvar za koritenje”, odgovorio je Walgamott na pitanje zato se ukljuio u istraivanje.Izvorni link

Slični artikli

Top