Stranica
Home > Tehnika > Firefox testira VPN, ve dostupan korisnicima

Firefox testira VPN, ve dostupan korisnicima


Iz Mozille je nedavno saopeno da e browser Firefox blokirati trackere tree strane za sve orisnike, a sada je najavljena mogunost koja e omoguiti korisnicima jo vie privatnosti na webu.

Iz Mozille je nedavno saopeno da e browser Firefox blokirati trackere tree strane za sve orisnike, a sada je najavljena mogunost koja e omoguiti korisnicima jo vie privatnosti na webu.

Mozilla testira Firefox Private Network uslugu koja predstavlja “siguran i zatien put do weba”, a u sutini se radi o VPN-u.

Firefox Private Netwoark bi mogao biti koristan, ali ima svoja ogranienja. To je VPN baziran na browseru tako da nee sakrivati vae ostale aktivnosti na internetu izvan browsera Firefox. Potrebno je instalirati VPN aplikaciju ukoliko elite bolju zatitu vae privatnosti na internetu. Mozilla preporuuje koritenje Firefox Private Networka ukoliko elite imati zatienju konekciju dok koristite Firefox na javnoj Wi-Fi mrei ili se jednostavno elite zatititi od ad trackera.

Testiranje Firefox Private Networka je besplatno, a dostupno je korisnicima iz SAD-a koji se loguju na Firefox raun. Potom je potrebno instalirati Firefox Private Network, kliknuti ikonu koja se pojavljuje na alatnoj traci, a onda e se pojaviti mali meni koji omoguava aktiviranje i gaenje VPN-a.

Iz Mozille je saopeno da e Firefox Private Network biti “besplatan ogranieno vrijeme”, to znai da bi se u budunosti ova usluga mogla plaati.Izvorni link

Slični artikli

Top