Stranica
Home > Tehnika > Google poinje da nam uzima otisak prsta

Google poinje da nam uzima otisak prsta


Pojedinim uslugama, koje Google nudi korisnicima u okviru operativnog sistema Android, uskoro emo moi da pristupimo logujui se putem Google Chromea i otiska prsta umesto ifre.Ilustracija / Foto: Depositphotos/PokerMan

Nova mogunost je, za sada, dostupna samo u pojedinim modelima pametnih telefona, ali bi uskoro trebalo to da postane za sve smartfone koji koriste Android 7 ili noviji. Takoe je omogueno i logovanje na ostale poznate naine, ukljuujui PIN-ove i obrasce.

Otisak prsta je ve sada mogue koristiti za potvrivanje transakcija u okviru servisa Google Pay, kao i za logovanje u aplikacije. Otisak e biti mogue koristiti i za logovanje u Googleove veb servise putem Chromea.

To je za sada mogue samo za pregled i promenu lozinki koje su uskladitene na adresi passwords.google.com. Ta kompanija planira da u budunosti ovom uslugom obuhvati vie servisa, meu kojima su i oni smeteni u klaudu.

U Googleu smatraju da je izbegavanje lozinke ne samo praktinije, poto ne morate da je pamtite, ve je i bezbednije.

Kljuni podaci za logovanje uskladiteni su lokalno na vaem telefonu, pa se ne mogu presresti ili hakiovti na serverima. Do njih je, takoe, praktino nemogue doi na prevaru, tj. pomou phishinga.

Nova Googleova usluga zasnovana je na otvorenim protokolima FIDO2 i WebAuthn, koje razliite lokacije na vebu mogu da koriste za bezbednije logovanje. FIDO2 standard je znaajno bezbedniji od klasinih lozinki.

Svi ureaji sa Androidom 7 ili novijim sertifikovani su za taj standard, a Google, takoe, omoguava upotrebu dvostepene provere za logovanje u korisniki nalog.Izvorni link

Slični artikli

Top