Stranica
Home > Tehnika > Kako su politiari postali kriminalci ili posledice (ne)pouzdanog (ne)prepoznavanja lica

Kako su politiari postali kriminalci ili posledice (ne)pouzdanog (ne)prepoznavanja lica


Propratne manifestacije tehnologije prepoznavanja lica (facial recognition) u Americi dovoljno su se nagomilale da proizvedu snanu kontru takvoj praksi.


Izvor: LA Times, Svet kompjutera

Ilustracija / Foto: Depositphotos/Elnur_

Iako se u liberalnom maniru kritikuje sama ideja preterane prismotre, neprofitna organizacija ACLU (American Civil Liberties Union) ne proputa priliku i da naglasi njenu nepouzdanost.

Prolog jula, prilikom pobune protiv projekta Rekognition (koji je sprovodio Amazon u saradnji sa administracijom), taj sistem je testiran na fotografijama amerikih kongresmena.

Kako je bogata baza privedenih i osuivanih lica pogreno ocenila, 28 kongresmena su kriminalci. Prilikom podnoenja ovogodinje inicijative AB1215, koja bi proglasila prepoznavanje lica od strane policijskih kamera nezakonitom na teritoriji Kalifornije, test je ponovljen, sa slinim rezultatima.

Ovog puta, broj poinilaca je manji za dvoje, ili tehnologija napreduje, ili je prosto uzorak manji, pie Svet kompjutera.

Osim komine, pajtonovske premise da su za nepristrasnu mainu politiar i kriminalac isto, izgleda da je rano da se zakon bezrezervno osloni na vetaku inteligenciju.Izvorni link

Slični artikli

Top