Stranica
Home > Tehnika > Odakle im milijarde? Objanjenje iz Facebooka uskoro stie

Odakle im milijarde? Objanjenje iz Facebooka uskoro stie


Tokom godina korienja Facebooka mnogo toga se inilo prilino nejasnim: nain na koji ta mrea upotrebljava podatke korisnika, kakve sve dozvole imaju oglaivai, da li i kako mogu da se izbriu profili i slino.


Izvor: B92, Zimo

Ilustracija / Foto: Depositphotos/dolphfynlow

Nakon brojnih kritika korisnika, ali i pritiska regulatornih tela, u poslednjih godinu dana ta kompanija je preduzela neke korake kako bi njene usluge bile to transparentnije i kako bi korisnici to jednostavnije mogli da upravljaju svojim linim podacima.

Krajem prole nedelje iz Facebooka su najavili da e uskoro nadograditi postojee Uslove pruanja usluge, kako bi korisnicima dodatno pribliili i objasnili prava koja imaju pri korienju Facebooka.

Nadogradnja postojeih uslova rezultat je brojnih razgovora sa predstavnicima regulatornih tela i organizacija za zatitu potroaa. Treba, meutim, napomenuti da se sa promenom Uslova pruanja usluge nee menjati dosadanja politika kompanija, ve da je primarni cilj samo dodatno upoznati korisnike sa nainom rada Facebooka, objavljeno je na slubenom blogu kompanije.

Novi uslovi za korienje te drutvene mree stupie na snagu poslednjeg dana jula i uticae na sve korisnike mree irom sveta. Iz Facebooka napominju da e i dalje raditi na poboljanju uslova i naina na koji korisnici to jasnije mogu da razumeju naine njihovog poslovanja, deljenja sadraja i naine na koje korisnici mogu da kontroliu sve to objavljuju na toj drutvenoj mrei.

Jedna od stvari na koju e Facebook obratiti posebnu panju je upoznavanje korisnika sa nainom na koji kompanija zarauje, zbog ega e detaljnije objasniti na koji nain najvie prihode od prodaje oglasnog prostora organizacijama i kompanijama.

Oekuje se i da e korisnike jo bolje upoznati sa nainima na koji iskoriavaju njihove privatne podatke kako bi to preciznije plasirali te oglase.

Korisnici bi, takoe, trebalo da dobiju i vie informacija o uklanjaju sadraja kojim se kre prava korienja, kao i informacije o intelektualnom vlasnitvu sadraja koji se objavljuje na Facebooku. Zatim, to kako korisnici imaju pravo na sadraj koji objavljuju, ali i kako Facebooku daju pravo na prikazivanje tog sadraja sve dok ga sami korisnici ne izbriu sa mree.

Trebalo bi da saznamo i dodatne informacije o tome ta se dogodi kada izbriemo fotografije i video zapise koje smo ranije objavili na Facebooku, kao i druge stvari koje bi trebalo da nam pomognu u boljem razumevanju te drutvene mree.Izvorni link

Slični artikli

Top