Stranica
Home > Tehnika > Ovi ljudi bi voleli da ime efuje – robot!

Ovi ljudi bi voleli da ime efuje – robot!


Tokom narednih godina veliki broj ljudi e izgubiti posao zbog robotizacije i automatizacije, ali roboti (jo) ne mogu da zamene ljude u upravljanju kompanijama i donoenju vanih odluka.


Izvor: Forbes, Zimo

Foto: Depositphotos / limbi007

To znai da e sve vie vaih kolega biti ili roboti ili softver, ali efovi e ostati od “krvi i mesa”, sa svim prednostima i manama koje to donosi.

Rezultati istraivanja, koje je nedavno sproveo Survey Monkey na uzorku od vie od 1.000 menadera, kako bi ispitao njihov stav o mogunosti da im efove zamene roboti, pokazalo je da, iako veina i dalje eli da kompanijama upravljaju ljudi.

Deo njih, meutim, nema problema sa tim da im nadreeni budu roboti. Na pitanje, ako im kompanija ponudi mogunost da njihov ef, odnosno osoba kojoj odgovaraju u kompaniji, bude robot, 20 odsto ispitanika je odgovorilo potvrdno.

Pri tome, nije navedena definicija robota, pa je taj deo preputen mati ispitanika (da li je re o humanoidnom robotu, softveru, itd.).

Meutim, kada je postavljeno pitanje da li biste zamenili efa za prijateljski nastrojenog humanoidnog robota kakav je C-3PO iz “Ratova zvezda”, ak 50 odsto je pokazalo interesovanje za takvu radikalnu promenu, dok je 30 odsto ispitanika odgovorilo potvrdno.

Kada je o ivotnom dobu ispitanika re, vie od 40 odsto njih, starih izmeu 25 i 29 godina, pristalo je na robota efa, dok je taj udeo bio manji meu ispitanicima izmeu 45 i 55 godina (22 odsto), to je, naravno, oekivano.

Foto: GettyImages / Stuart C. Wilson

Foto: GettyImages / Stuart C. Wilson

Razlozi zbog kojih bi ljudi rado zamenili sadanje efove robotima su, logino, to to ne vole efove za koje sada rade, misle da efovi mogu da budu pristrani prema drugim zaposlenima (roboti ne bi favorizirali ni jednog zaposlenog), zatim smatraju da efovi esto nemaju potrebne vetine za upravljanje kompanijama, ili njihovim delovima, kao i da nisu empatini i nedostaje im “ljudskih” vetina u ponaanju prema zaposlenima.

Oni koji na radnom mestu ne bi voleli da sluaju naredbe od robota, zadovoljni su aktuelnim efovima, ali smatraju da robotima ne bi mogli da manipuliu kao ljudima, sumnjaju u sposobnosti robota koji nisu pametni kao ljudi, ne ele da zbog robota ljudi dobiju otkaze, a deo njih je i u strahu od robota.

S obzirom na to da smo do sada ponajvie itali o robotima koji e zameniti ljude na pozicijama koje nisu rukovodee u kompanijama, ovo istraivanje nam pokazuje zanimljivo razmiljanje zaposlenih o tome da li ele ili ne robota kao svog efa.

A da li biste vi voleli da imate robota za efa?

Foto: Depositphotos / iLexx

Foto: Depositphotos / iLexxIzvorni link

Slični artikli

Top