Stranica
Home > Tehnika > Pet sarajevskih kola dobit e robote, 3D printere, pametne table, mikrobit ploice…

Pet sarajevskih kola dobit e robote, 3D printere, pametne table, mikrobit ploice…


Vlada KS dala je danas saglasnost na Sporazum sa Razvojnim programom UN-a, 400.000 KM za opremanje STEM uionica u pet kola.

Vlada KS dala je danas saglasnost na Sporazum sa Razvojnim programom UN-a, 400.000 KM za opremanje STEM uionica u pet kola.

Vlada Kantona Sarajevo je na dananjoj 34. sjednici dala saglasnost na Sporazum o sufinansiranju izmeu Razvojnog programa Ujednjenih nacija (UNDP) i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, ijom implementacijom e biti omoguena nabavka opreme za pet partnerskih kola, i to tri osnovne i dvije srednje, radi opremanja i uspostavljanja STEM uionica.

Nabavka opreme i opremanje pomenutih uionica finansirat e se sredstvima u iznosu od 400.000 KM, od ega e 280.000 KM osigurati UNDP, a 120.000 KM Kanton Sarajevo.

Ova aktivnost realizirat e se kroz implementaciju projekta “Boljom upravom do breg ekonomskog rasta”.

Pomenutih pet kola bit e opremljene modernom opremom iz oblasti informatike i robotike, a u pitanju je nabavka 50 robota heksapoda, 15 3D printera, 50 Bosons naunih kompleta, pet Arduino setova od 700 komada, 150 mikrobit ploica, 70 raunara i pet pametnih tabli.

Osim opremanja, UNDP e za nastavni kadar iz navedenih kola organizirati i izvesti obuku za koritenje pomenute tehnologije u nastavnom procesu.

Kanton Sarajevo se odluio realizirati ovaj projekt zbog potrebe uvoenja kvalitetnije i modernije nastave iz informatike i robotike u osnovnim i srednjim kolama, jer je cilj pribliiti se globalnim trendovima kada je u pitanje obrazovanje u 21. vijeku.Izvorni link

Slični artikli

Top