Stranica
Home > Tehnika > Robot poloio ispit na Medicnskom fakultetu i dobio lincencu za rad kao doktor

Robot poloio ispit na Medicnskom fakultetu i dobio lincencu za rad kao doktor


Da li e roboti polagati ispite u budunosti i dobijati licence za rad u mnogim profesijama i nadvladati ljude, neka su od pitanja koja se nameu u novoj eri razvoja vetake inteligencije, reeno je danas u nastavku privrednog foruma “Innovation talk” u okviru etvrte konferencije Kine i 17 zemalja Centralne i Istone Evrope o saradnji u oblasti inovacija.


Izvor: Tanjug

Foto: limbi007/depositphotos

“Ljudi e imati puno koristi od vetake inteligencije, ona je produktivna alatka, ali nije bez greaka. Zato je potreban izablansiran pristup”, rekao je potpredsednik kompanije “Iflytek CO. LTD” Li peng na Beogradskom sajmu.

Jedan kineski robot je, na primer, uspeno poloio ispit na Medicinskom fakultetu i dobio licencu za rad kao doktor, dodao je on.

Li je istakao da e vetaka inteligencija prevazii tradicionalnu industriju i otvoriti nove oblasti i novi pristup kompjuterskoj nauci.

“Stupili smo u novu eru u ovom smislu. Vetaka inteligencija povlai sa sobom i neke etike dileme. Da li e nadvladati ljude? Ne znam ta e biti u budunosti, ali svakako emo gledati razvoj situacije”, rekao je Li.

Zato se, kako je rekao, treba pripremiti i videti kako da se vetaka inteligencija upotrebljava za dobro, a ne za zlo i kreirati odreene politike i pravila.

“Ljudi i vetaka inteligencija treba da sarauju, to je najbolji pristup”, kazao je Li i poruio da se na vreme moraju izbei eventualne greke u budunosti.

Foto: AndrewLozovyi/Depositphotos

Foto: AndrewLozovyi/Depositphotos

Napomenuo je da vetaka inteligencija ve ima svoju primenu u medicini i da prua mogunost doktorima da digitalizuju snimke koje su napravili, da kombinuju snimke kartone sa najnovijim analizama.

“Tu je i medicinski pomonik koji koristi vetaku inteligenciju da bi sve te informacije integrisao, a to se ve koristii u jednoj bolnici u Kini”, rekao je Li.

Istakao je da vetaka inteligencija donosi revoluciju i u obrazovanju , odnosno, u uenju budui da je, kako je rekao, sve manje uitelja i nastavnika. Kae, takoe, da su u obrazovanju potrebni ureaji koji omoguavaju da se prikupljaju podaci koje e koristiti uenici i studenti u procesu uenja.

“Oni, recimo, mogu domae zadatke da pohrane u svoje kompjutere, a da ih njihovi predavai provere i vide da li imaju uenici problema u savladavanju predmeta”, rekao je Li.

Kako je objasnio, robot moe da pomae uenicima u uenju, da stvara nove nastavne sadraje, a tedi oko 70 odsto vremena u nastavi i uenju. U pomo vetake inteligencije, na primer, moe da se oveku ita sa usana ta govori. Zatim, jezici odreenih naroda i etnikih zajednica izumiru, ali e uz pomo vetake inteligencije i dalje moi da se razumeju, naveo je Li.

Takoe, sintetizovani glas moe da razgovara sa ovekom i razume kontekst komunikacije. Na prmer, ve se moe naruiti veera u nekom restoranu i sve ta je potrebno na osnovu razgovora sa sintetizovanim glasom. Li je dodao da e svakako vetaka inteligencija zameniti ljude u mnogim poslovima u budunosti.Izvorni link

Slični artikli

Top