Stranica
Home > Tehnika > Sarajevo na 144. poziciji liste pametnih gradova svijeta: ta koi napredak?

Sarajevo na 144. poziciji liste pametnih gradova svijeta: ta koi napredak?


Strunjaci Centra za globalizaciju i strategiju (IESE) Business School objavili su novo izdanje istraivanja “Cities in Motion” o pametnim gradovima. Na listi 174 grada iz 80 zemalja prvoplasirani je London sa sjajnim rezultatima u gotovo svim oblastima, dok je glavni grad BiH na loem 144. mjestu.

Strunjaci Centra za globalizaciju i strategiju (IESE) Business School objavili su novo izdanje istraivanja “Cities in Motion” o pametnim gradovima. Na listi 174 grada iz 80 zemalja prvoplasirani je London sa sjajnim rezultatima u gotovo svim oblastima, dok je glavni grad BiH na loem 144. mjestu.

Uspjenost grada ocjenjuje se u devet kategorija, a to su ljudski kapital, socijalna kohezija, ekonomija, upravljanje, okolina, mobilnost i saobraaj, urbano planiranje, meunarodna uspjenost i tehnologija.

London je, nakon to je tri godine zaredom bio drugoplasirani, u novom izvjetaju stigao do prvog mjesta postigavi sjajan rezultat u skoro svim segmentima, a prvenstveno meunarodnoj uspjenosti i ljudskom kapitalu. Odmah iza Londona smjesti se New York, raniji prvoplasirani grad, a veliki skok napravio je Amsterdam, prole godine 10-plasirani, a ove na treem mjestu liste.

Sarajevo s loim skorom

Najvie bodova Sarajevo je dobilo u oblasti urbanog planiranja i ljudskog kapitala, dok su najslabiji segmenti ekonomija, socijalna kohezija i meunarodni uspjeh. Meu gradovima sa slinim izrazito loim ocjenama za ovaj segment su Tunis, Asuncion i Cordoba.

Ukupna ocjena okarakterisana je slovom L (low), to znai nizak procenat ispunjenosti kriterija sa 35,39 posto.

Sarajevo se nalazi u grupi gradova sa “ranjivom pozicijom” koji napreduju sporije od ostalih, a tu mu izmeu ostalih drutvo ine Mexico City i Cape Town. Smjeteno je i u grupu gradova koji stagniraju, odnosno postiu loe rezultate u skoro svim analiziranim aspektima. Tu su u drutvu LIme, Johannesburga, Napulja, Kaira…

U poreenju sa proteklim godinama, a ovu listu sastavljaju od 2014. godine, Sarajevo je bilo najbolje plasirano 2015., kada se nalazilo na 120. poziciji, a godinu poslije na 157. Prole godine glavni grad BiH je zauzimao 132. poziciju, a tada je na listi bilo 165 gradova svijeta.

London (Foto: Shutterstock) London (Foto: Shutterstock)

Gdje su prepreke?

Mladi ekonomista Tarik Jai kao predstavnik Nae stranke u Odboru za informatiku i telematiku Grada Sarajeva prije dvije godine kreirao je set politika za razvoj pametnog grada Sarajeva. Komentariui ovu listu za Klix.ba on je istakao da je najvea prepreka implementaciji projekata mijeanje nadlenosti na relaciji Grad i Kanton Sarajevo (odnosno njegove opine).

“To je ogroman proces za koji su nam prvenstveno potrebna sistemska rjeenja, a preduslov za to je i donoenje Zakona o lokalnoj samoupravi kojim e se jasno odrediti ta je ija nadlenost”, objasnio je Jai.

On je dodao da Grad pokuava “pozitivnim nametanjem” javnosti predstaviti sve korisne strane koncepta pametnog grada, mogue utede i rjeenja koja se otvaraju, a kao pozitivan primjer koji potie diskusiju o ovoj temi u javnom prostoru naveo je inicijativu Smart Sarajevo i glasanje graana za najbolje projekte koje e finansirati UNDP i Grad Sarajevo.

“Ipak ima pomaka jer se takvim projektima graani podstiu da razmiljaju o ovim temama, ali se i budi privreda. Sada recimo imate inicijativu o Tehnolokom parku na ipu i slino”, istakao je Jai.

Ugledati se na susjede

Podsjetimo, Skuptina Kantona Sarajevo je na sjednici odranoj krajem jula utvrdila Nacrt zakona o lokalnoj samoupravi, kojim se ureuju pitanja organiziranja i ostvarivanja lokalne samouprave u Kantonu, nakon ega je odreeno da e do kraja oktobra trajati javna rasprava o ovoj temi. U tom periodu Grad i devet gradskih opina trebaju usaglasiti stavove o nadlenostima da bi se pripremila raspodjela javnih sredstava.

Ljubljana iz zraka (Foto: Shutterstock) Ljubljana iz zraka (Foto: Shutterstock)

Kada je rije o gradovima na koje bi se Sarajevo trebalo ugledati, Jai kae da nema potrebe ii daleko, odnosno da nam prvi prioritet treba biti dostii i prestii gradove u susjedstvu, a da za implementaciju imamo kvalitetne domae strunjake i rjeenja.

Od gradova u regiji na listi “Cities in Motion” najbolje je plasirana Ljubljana na 93. mjestu, Zagreb je na 97. poziciji, a Beograd na 120.Izvorni link

Slični artikli