Stranica
Home > Tehnika > Šta je istina o 5G zračenju?

Šta je istina o 5G zračenju?


Puštanjem u komercijalnu upotrebu, 5G usluge će postati deo naše svakodnevice. Međutim, u nekim zemljama, kao što su Švajcarska i Kina, javnost je izrazila zabrinutost zbog zračenja baznih stanica.Izvorni link

Slični artikli

Top