Stranica
Home > Tehnika > Zbog greaka u lokaciji mobitela danski sud preispituje 10.000 presuda

Zbog greaka u lokaciji mobitela danski sud preispituje 10.000 presudaGreke u podacima koji se odnose na lokaciju mobitela su prisilile vlasti u Danskoj da preispitaju 1.700 sudskih presuda.

Greke u podacima koji se odnose na lokaciju mobitela su prisilile vlasti u Danskoj da preispitaju 1.700 sudskih presuda.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Cilj preispitivanja presuda je da se ustanovi da li su netani dokazi doveli do pogrenih presuda. Pogreni podaci datiraju iz 2012. godine, a rezultat su dva buga. Prvi bug se odnosi na nain na koji je danska policija “sirove” podatke telekomunikacijskih kompanija pretvarala u dokaze, a drugi je vezan za povezivanje mobitela sa pogrenim baznim stanicama. Sluajevi gdje su ovi pogreni podaci bili odluujui faktor u osuujuoj presudi e biti preispitani.

Problemi otkriveni u Danskoj bi mogli imati iri utjecaj na koritenje podataka lokacije mobitela kao dokaza u buduim sudskim sluajevima. Pravni ekspert je za New York Times rekao da advokati obino ne dovode u pitanje te podatke jer pretpostavljaju da su tani. Prema njegovom miljenju, proi e dosta vremena dok se ponovo ne stekne povjerenje u dokaze ovakvog tipa.

Jo uvijek nije poznato kako bi sluaj u Danskoj mogao utjecati na sudske procese u drugim zemljama.Izvorni link

Slični artikli