Stranica
Home > Vesti > Evropsko zdravstvo bolje od ameriÄŤkog

Evropsko zdravstvo bolje od ameriÄŤkog


DĹľozef Ĺ tiglic, koji će otvoriti “razgovore o zdravstvu” na ovogodišnjem Evropskom forumu Alpbah, rekao je agenciji APA da je zdravstveni sistem koji se zasniva na privatnom finansiranju doĹľiveo neuspeh i da to posebno vaĹľi za SAD.

“U razvijenim zemljama suoÄŤavamo se pre svega sa dva izazova. Prvo je kako da omogućimo širok pristup zdravstvenom sistemu po troškovima koje moĹľemo sebi priuštiti. Drugi izazov je što je zdravstvo pod uticajem niz faktora, a pre svega socijalne situacije u kojoj ljudi Ĺľive. U tome vaĹľnu ulogu ima sve veći razdor izmeÄ‘u siromašnih i bogatih, kao i nedostatak solidarnosti”, objasnio je Ĺ tiglic.

Smatra da je javni evropski zdravstveni sistem bolji od ameriÄŤkog.

Evropski sistem javnog zdravstva koje se finansira iz budžeta ili socijalnih osiguranja oduvek je pružao jasne prednosti, dodao je on ukazujući da u SAD postoji ogroman nedostatak sistema.

Prema njegovim rečima, zbog toga je u SAD životni vek građana proteklih godina stalno u padu.

“Imamo ogromne izdatke za zdravstvo, ali od toga profitira samo farmaceutska industrija i privatna zdravstvena osiguranja. Imamo sistem koji ne funkcioniše”, rekao je Ĺ tiglic.

Ukazao je da je udeo izdataka za zdravstvo u SAD 2017. iznosio 17,9 odsto BDP-a, te da milioni građani nemaju zdravstveno osiguranje.

Poređenja radi, u Evropi je prosečno udeo izdataka za zdravstvo na oko 9,6 odsto BDP-a.

Privatna zdravstvena osiguranja, prema njegovim rečima, nisu nikakvo rešenje, jer ona minimiziraju usluge, a povećavaju samo svoje prihode.

Uveren je da je jedini put za SAD, nakon neoliberalizma, samo ka proširenju zdravstvenih usluga finansiranih iz budžeta.

“Javni zdravstveni sistem ima prednost da se preko njega mogu preduzeti preventivne mere”, ukazao je Ĺ tiglic.Izvorni link

Slični artikli

Top