Stranica
Home > Vesti > Kako je Srbija skinuta sa “sive liste“ FATF-a

Kako je Srbija skinuta sa “sive liste“ FATF-a


Kada se neka država nađe na sivoj listi FATF-a, to znači da je, po merilima te međunarodne organizacije, rizična po pitanju pranja novca i finansiranja terorizma. Srbija je na njoj bila godinu i četiri meseca.

Skidanju je prethodilo stvaranje potpuno novog pravnog okvira – usvajanje 13 zakona i oko 60 akata.

“Najnovije izmene KriviÄŤnog zakonika koje su usvojene u maju ove godine, otišle su korak dalje od zahteva u FATF Akcionom planu, što je obezbedilo punu usklaÄ‘enost s najvišim meÄ‘unarodnim standardima u borbi protiv terorizma, kao što je MeÄ‘unarodna konvencija o suzbijanju finansiranja terorizma”, rekla je ministarka pravde Nela Kuburović.

Osim propisa, bilo je potrebno da se Srbija dokaže i u praksi, što su čelnici FATF-a proveravali na licu mesta.

“Imali smo daleko više presuda za pranje novca u 2018. godini, otkriveno je samo ÄŤetiri puta više kriviÄŤnih dela nego u prethodnoj godini i svi rezultati u saradnji drĹľavnih kompanija, ministarstava, nevladinih organizacija i privatnog sektora, notarske i advokatske komore pokazali su koliko dobro naše institiucije mogu da saraÄ‘uju”, istakao je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.

Kao prva pozitivna reakcija, oÄŤekuje se otvaranje finansijskih poglavlja u pregovorima sa Unijom. Ujedno, ne zaboravlja se ni to da je boravak na listi ostavio negativne posledice.

“Svakako da samo stavljanje na sivu listu FATF-a nije bio dobar signal za investitore, ali Srbija je naporno radila i u tom periodu i privukla od poÄŤetka ove godine 17 posto više investitora nego prethodne godine. OÄŤekujem da će skidanje sa sive liste uticati na to da investitori još radije dolaze u našu zemlju”, dodao je Stefanović.

Poznavaoci, i pored toga, podsećaju da je oblast takva da zahteva konstantno usklađivanje regulativa i njihovo sprovođenje.

“Stalno se javljaju neki novi naÄŤini koji se koriste za ukljuÄŤivanje nelegalno steÄŤenog novca u legalne tokove i onda drĹľave moraju da svoje sisteme unapreÄ‘uju neprestano. U Srbiji sasvim sigurno kao i drugim zemljama u našem regionu postoje ti nelegalni tokovi novca. Oni se pre svega mogu pratiti kroz, recimo, trĹľište nekretnina i sliÄŤne kanale”, rekao je programski direktor Transparentnost Srbija Nemanja Nenadić.

Signal da država ostaje posvećena oblasti je i najava ministarke pravde da će do kraja godine biti usvojena nova Nacionalna strategija za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma.Izvorni link

Slični artikli

Top