Stranica
Home > Vesti > Nedopustiv Vesićev pokušaj zastrašivanja novinara

Nedopustiv Vesićev pokušaj zastrašivanja novinara


Udruženje je pozvalo tužilaštvo za visoko-tehnološki kriminal da istraži da li je, ko i na koji način neovlašćeno presreo internu komunikaciju u redakciji N1.

U saopštenju NUNS je ocenio da Vesić u svojoj dugoj kampanji protiv N1 sa neargumentovanih kritika izveštavanja te televizije prelazi na najdirektnije zastrašivanje urednika i novinara na način koji nije zapamćen u novije vreme.

“Tvrdnja da poseduje interni meil koji je urednik N1 uputio novinarima te medijske kuće sraÄŤunata je na to da pokaĹľe neograniÄŤenu moć aktuelnog reĹľima. Vesić je time demonstrirao bahatost politiÄŤara za koga ne vaĹľe Ustav I zakoni ova zemlje”, naglašava se u saopštenju NUNS-a.

NUNS podseća da Ustav Srbije precizira da je tajnost pisama i drugih sredstava komuniciranja nepovrediva, a da je odstupanje dozvoljeno samo na osnovu odluke suda, ako je to neophodno radi vođenja krivičnog postupka ili zaštite bezbednosti Srbije.

Zakon o elektronskim komunikacijama takoÄ‘e garantuje tajnost elektronskih komunikacija, a Zakon o javnom informisanju i propisuje da se “sloboda javnog informisanja ne sme povreÄ‘ivati zloupotrebom sluĹľbenog poloĹľaja i javnih ovlašćenja”.

UdruĹľenje je istakalo da potpuno podrĹľava profesionalni I anticenzorski stav N1 “da kabinetu zamenika gradonaÄŤelnika, kao niti bilo kome drugom, nikada unapred neće slati pitanja, uprkos pretnji iz njegovog pi-ar tima”, uz podsećanje da su javni funkcioneri obavezni da odgovaraju na pitanja novinara.Izvorni link

Slični artikli

Top