Stranica
Home > Vesti > Odobrena sredstva za sanaciju posledica poplava

Odobrena sredstva za sanaciju posledica poplava


Bespovratna novčana pomoć biće u što kraćem roku isplaćena građanima čije su kuće oštećene ili porušene, kako bi im se što pre obezbedili osnovni životni uslovi, saoštila je Kancelarija za saradnju sa medijima Vlade Srbije.

Na sednici je usvojena i Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove objekata javne namene u javnoj svojini u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite oštećenih ili porušenih usled dejstva poplava i grada u junu 2019. godine. S obzirom na to da je korisnicima i zaposlenima u ovim objektima onemogućen dalji boravak i rad, vlada je obezbedila 250 miliona dinara za njihovu sanaciju.

Usvojena je i Uredba o izmenama i dopunama uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove, odnosno hitnih radova na sanaciji objekata za zaštitu od voda oštećenih u poplavama izazvanim elementarnom nepogodom u junu 2019. godine.

Dodatna sredstva u iznosu od šezdeset miliona dinara namenjena su gradu Sremska Mitrovica sa naseljima Laćarak, Martinci, Kuzmin, Šašinci i Jarak, gde je bila proglašena vanrenda situacija.

Na sednici je usvojen Zaključak o utvrđivanju osnove za zaključivanje Memoranduma o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Generalne uprave carina NR Kine o saradnji u oblasti biljnog karantina. 

U cilju produbljivanja bilateralnih odnosa sa NR Kinom, saradnja će se proširiti i na oblast tradicionalne medicine. Stoga je vlada danas usvojila Zaključak o davanju saglasnosti da se zaključi Memorandum o saradnji između Ministarstva zdravlja i Univerziteta kineske medicine u Pekingu o saradnji u oblasti tradicionalne medicine.

Vlada je usvojila Zaključak o utvrđivanju Osnove za zaključivanje Bilateralne obaveze između Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Danske pomorske uprave Kraljevine Danske o međusobnom priznavanju ovlašćenja u skladu sa propisom I/10 Međunarodne konvencije o standardima za obuku, izdavanje uverenja i vršenje brodske straže pomoraca iz 1978, sa izmenama i dopunama Priloga iz Manile 2010.

Na sednici je usvojen Zaključak o utvrđivanju Osnove za zaključivanje Memoranduma o razumevanju između Ministarstva zdravlja i Ministarstva za ljudske resurse Mađarske o saradnji u oblasti zdravstva. 

Status spomenika kulture, odlukom Vlade dobili su Spomen-česma kralja Aleksandra I Obrenovića na Zlatiboru, podignuta 1893. godine i Vila Šterić u Beogradu sagrađena 1933. godine, kao svedočanstvo visokog dometa srpske moderne, sa stilskog, arhitektonskog i kulturno-istorijskog stanovišta.Izvorni link

Slični artikli

Top