Stranica
Home > Vesti > Oko čega su se saglasili učesnici prve runde međustranačkog dijaloga

Oko čega su se saglasili učesnici prve runde međustranačkog dijaloga


Sledeća runda dijaloga na temu poboljšanja uslova za održavanje parlamentarnih izbora biće održana polovinom novembra u Narodnoj skupštini, saopšteno je iz parlamenta.

U rezimeu zaključaka prve runde dijaloga navodi se da su učesnici voljni da nastave učešće u formatu međustranačkog dijaloga kako bi diskutovali o napretku, kao i o izraženim nedostacima, te ostvarenom u poboljšanju uslova za održavanje izbora.

Navodi se da je u uvodnom izlaganju posrednik podsetio učesnike na izveštaj Evropske komisije i preporuke OEBS-ove Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODHIR) u kojima je jasno rečeno da postoji potreba za sveobuhvatnom i inkluzivnom revizijom pravnog okvira o izborima, kako bi se regulisali svi suštinski aspekti i otklonili nedostaci i pravne praznine.

Potrebno je da se omogući nezavisnim regulatornim telima da budu osnaženi da svoju ulogu praćenja i vršenja nadzora obavljaju proaktivno i delotvorno, da se garantuju jednaki uslovi za učesnike izbornog procesa, obezbedi striktno poštovanje odvojenosti partijskih od državnih funkcija i aktivnosti, hitno reši neuravnotežena medijska pokrivenost, kao i da se reforme pripreme i sprovedu na inkluzivan i transparentan način.

Na dnevnom redu prvog međupartijskog dijaloga razmotrena su sledeća četiri, kako se navodi, suštinska pitanja: razmatranje nedavnih predloga za poboljšanje uslova za održavanje parlamentarnih izbora, mediji i uloga REM i RTS, finansiranje kampanja i obrazovanje glasača, odnosno obuka i transparentnost biračkog spiska.

Prve mere

Radna grupa je informisala učesnike u dijalogu o prvim merama koje su preduzete za poboljšanje uslova za održavanje izbora, kao što su zabrana državnim službenicima da koriste javne resurse u svrhe političke kampanje i primena odgovarajućih sankcija za sve takve zloupotrebe, kao i mere kojima se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave daje nadležnost da nadgleda primenu odredbi o sprovođenju jedinstvenog biračkog spiska.

Među tim merama su i obuka osoba ovlašćenih za vođenje i ažuriranje Jedinstvenog izbornog spiska i njihov kapacitet za rad na novoj internet stranici namenjenoj informisanju građana o biračkom spisku, kao i preporuke da RIK sprovede svu potrebnu obuku u pripremi i sprovođenju izbora, uključujući obuku članova biračkih odbora; javna inspekcija rada izbornih odbora i njihove evidencije.

Navedeno je i regulisanje međunarodnih i domaćih posmatrača izbora i da treba omogućiti pristup izvodima iz izbornog spiska nakon glasanja, na zahtev građana.

Takođe, od suštinskog je značaja da te inicijative budu sprovedene potpuno u skladu sa preporukama OEBS, odnosno ODIHR-a.

 Izmene tri zakona

Učesnici dijaloga su takođe informisani o novim predlozima, uključujući, između ostalog, izmene i dopune tri zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, finansiranju političke aktivnosti i javnim preduzećima.

Te zakone bi trebalo izmeniti u skladu sa najboljim evropskim i međunarodnim praksama, kao i u skladu sa preporukama ODHIR-a i trebalo bi da budu predmet punog nadzora parlamenta.

Jedan od predloga je i da je u postojećem zakonodavstvu potrebno preciznije definisati pravila političkog oglašavanja kako bi se obezbedio jednak pristup, tretman i transparentnost, plan da Narodna skupština organizuje otvoreni sastanak, javno slušanje sa svim zainteresovanim stranama o ulozi i radu REM, uključujući načine da razjasni njegove nadležnosti u oblastima nadzora, praćenja, sprovođenja odluka i sankcionisanja tokom izborne kampanje.

To bi trebalo da rezultira konretnim aktivnostima koje vode poboljšanju njegovog rada pre održvanja predstojećih izbora.

Među predlozima je i uspostavljanje Nadzornog odbora Narodne skupštine za kontrolu elektronskih i štampanih medija, imenovanje nedostajućih članova u REM i pojašnjenje procedura za imenovanje i razrešenje članova REM.

U tom kontekstu treba uzeti u obzir ishod širokog i inkluzivnog javnog slušanja.

Obuka za sprovođenje izbora, kampanja za bolju informisanost birača

Plan je i da se osigura sveobuhvatna obuka za sve zvaničnike koji su uključeni u sprovođenje izbora, kao i sveobuhvatna javna kampanja za unapređenje informisanosti glasača, te da se poboljša tačnost biračkog spiska, uključujući jačanje i nadzor nad sprovođenjem svih zakona, procedura i podzakonskih akata za regulisanje Jedinstvenog biračkog spiska.

U zaključima se navodi i da je pre sledećeg međustranačkog sastanka sredinom novembra potrebno preduzeti korake za dalje poboljšanje uslova za održavanje parlamentarnih izbora.

To se posebno odnosi na stvaranje jednakih uslova za sve politiÄŤke stranke koje uÄŤestvuju u izborima kako bi imale jednak pristup medijima, posebno javnim servisima (RTS, RTV).

UÄŤesnici su istakli vaĹľnost toga da svi takvi predlozi budu predmet transparentnih procedura, javnih konsultacija, kao i predmet parlamentarnog nadzora, pre njihove primene.

Učesnici su takođe naglasili važnost da se osigura da se za takve predloge dobije i povratna informacija od OEBS/ODHIR-a kako bi se obezbedilo da su u potpunosti usklađeni sa njihovim preporukama.

Prvi međustranački dijalog u Narodnoj skupštini održan je juče i danas i fokus je bio na poboljšanju uslova za održavanje parlamentarnih izbora.

U skladu sa predhodnim dogovorom postignutim sa predsednicom Narodne Skupštine i većinom političkih grupa u parlamentu, dijalog je održan uz posredovanje Evropskog parlamenta.Izvorni link

Slični artikli

Top