You are here
Home > Vesti > Osnivačka konferencija Alijanse univerziteta i umetničkih Univerziteta

Osnivačka konferencija Alijanse univerziteta i umetničkih Univerziteta

Fallback Image


Osnivanje Alijanse je inicirano od strane Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu u saradnji sa Asocijacijom za edukativnu razmenu između Kine i Srbije. 

siniša, bokan

Alijansa će delovati kao spoj između različitih Univerziteta i imaće za cilj unapređenje komunikacije i saradnju svojih članica. Takođe, Alijansa će biti platforma za intenzivniju saradnju u okviru umetničkih istraživanja kao i za akademsku razmenu.

uniart

Članice Alijanse koje će učestvovati na trodnevnoj konferenciji su: Akademija umetnosti Novi Sad Univerziteta u Novom Sadu, Akademija umetnosti Univerziteta u Banja Luci, BiH, Fakultet dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore, Akademija scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, BiH, Fakultet umetnosti i dizajna Univerziteta u Temišvaru, Rumunija, i partnerski Univerziteti iz Kine: Communication University of China Beijing, Central Academy of Drama Beijing, Shanghai Theater Academy, Southeast University Nanjing, Hebei Academy of Fine Arts Shijiazhuang, Shandong Normal University Jinan i Shandghai Film Academy – Shanghai University.Izvor

Similar Articles

Top