Stranica
Home > Vesti > Poslanici završili raspravu, glasanje u utorak

Poslanici završili raspravu, glasanje u utorak


Tokom današnjeg zasedanja, poslanici su raspravljali o amandmanima na predloge izmena i dopuna zakona o patentima, o izmenama i dopunama zakona o autorskim i srodnim pravima, na koji je od svih pet tačaka dnevnog reda podneto najviše amandmana – 82, kao i na predlog o dopunama zakona o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda.

Poslanik SNS-a Ljubiša Stojmirović ocenio je da će zakon o patentima pružiti veće mogućnosti mladim pronalazačima, naučnicima u Srbiji da ostanu u svojoj zemlji.

Nemanja Šarović iz SRS-a, navodeći da se od predlagača moglo čuti da je cilj donošenja zakona poboljšanje u oblasti patenata i sprečavanje odliva mozgova, rekao je da nema nijedne suštinske izmene, niti krupnog poboljšanja koje bi zadržalo mlade intelektualce u zemlji.

TakoÄ‘e, Ĺ arović je naveo i da je neprijatno iznenaÄ‘en brojem patenata koje se godišnje u Srbiji prijavljuju – 2016. 191 prijava, 2017. godine 173, a 2018. godine 162 prijave.

Govoreći o najavama predlagača da će sada biti i pravne sigurnosti, Šarović je istakao da je ona postojala i ranije, jer je postojao i Zakon.

Poslanica SRS-a Vjerica Radeta iznela je kritiku da predloženi zakon patente vidi samo kao neki izvor prihoda, a da se uopšte ne gleda kao intelektualna svojina.

“Kroz ovaj zakon je pre svega trebalo zaštiti intelektualnu svojinu svakog onog ko je vlasnik nekog patenta, svakog onog koji je izumeo nešto što moĹľe biti trenutno od manje ili veće koristi u tom ekonomskom smislu”, rekla je Radeta.

Navodeći da mladi koji se bave naukom svakodnevno napuštaju zemlju, Radeta je ukazala da država nema razumevanja ni za nauku, ni za intelektualnu svojinu i naglasila da je problem ovog zakona što se na pravi način ne bavi patentima.

Gojković: Odlazak stručnih nije specifičan samo za Srbiju 

Odgovarajući na njenu primedbu da državu ne interesuje nauka, predsednica Skupštine Maja Gojković, u svojstvu poslanika SNS-a, rekla je da se ne može složiti sa tim da država Srbija i Vlada Srbije ne obraćaju pažnju na naučnu zajednicu i da im nije bitna oblast nauke.

TakoÄ‘e, Gojkovićeva je napomenula da ne moĹľe da se saglasi ni sa opaskom da mladi ljudi “sada iznenada poÄŤinju da odlaze zato što drĹľava ne vodi raÄŤuna, recimo o patentima”.

“Ne sporim veliki problem naše drĹľave da struÄŤni ljudi odlaze zbog većih zarada, ali to nije ništa specifiÄŤno smo za nas. Takva su kretanja u ÄŤitavom našem regionu”, navela je Gojkovićeva.

Na to je Radeta odgovorila da nije spomenula masovna iseljavanja, kao ni to da Srbiju sada napušta više ljudi nego što je to ranije činilo ili što će činiti ubuduće.

Gojkovićeva je istakla da je potrebno razmisliti i o tome kako da se zaštiti država koja ulaže u ljude koji kada steknu znanja i verifikuju svoje diplome, odlaze u inostranstvo.

“SRS Ĺľeli da zaštiti autore patenata”

Srpska radikalna stranka u svojim amandmanima želi da zaštiti autore patenata, odnosno pojedinca, rekao je poslanik te stranke Milorad Mirčić.

“Svedoci smo da oni koji su izumitelji, tvorci patenata, u ovom sistemu i predlogom zakona mogu da budu oštećeni, na neki naÄŤin diskriminisani”, naveo je MirÄŤić.

Prema njegovim rečima, priče da su kompanije u kojima rade omogućile uslove samo su delimično ispravne.

“Patent je stvar pameti, dostignuća i iskustva pojedinca ili grupe pojedinaca, a to što on radi na tom radnom mestu, samo doprinosi da njegovo znanje doÄ‘e do izraĹľaja”, istakao je MirÄŤić i dodao da je potrebno zaštiti prava pojedinca, a nedozvoliti da kompanija kaĹľe da je to uradio zahvaljujući njima.

Poslanica SNS-a Aleksandra Tomić je u odgovoru na Mirčićevo izlaganje navela da su pronalasci pitanje odnosa poslodavca i istraživača i da predloženi zakon predviđa da se istraživač i poslodavac dogovore o određenoj vrsti ugovora kakav će odnos imati nakon istraživačkog radai završenog posla.

“Ukoliko se ne dogovore na poÄŤetku, istraĹľivaÄŤ ima pravo da to radi za neko drugo lice”, navela je Tomićeva i dodala da i ako posle završenog posla istraĹľivaÄŤ nije zadovoljan sa tim kako je svoj ugovor rešio preko suda ima pravo da traĹľi naknadu.

Poslanica SNS-a Milanka Jevtović Vukojičić ističe da predloženi zakon osim usaglašavanja sa evropskim zakonodavstvom usaglašava se i sa Zakonom o opštem upravnom postupku koji reguliše prekid postupka u tačno određenim situacijama, između ostalog i onda kada dođe do smrti.

“PredloĹľeni zakon itekako doprinosi pravnoj sigurnosti onih investitora koji dolaze u Srbiju, investiraju sa modernim mašinama, sa savremenim mašinama koje imaju savremena tehnološka dostignuća”, naveo je Jevtović VukojiÄŤić.

Nakon rasprave o amandmanima na izmene Zakona o patentima, raspravljaće se po pojedinostima na predložene izmene Zakona o autorskim i srodnim pravima i Zakona o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda.

Tokom jučerašnjeg zasedanja završena je rasprava o amandmanima na Predlog zakona o dualnom modelu studija, kao i na Predlog zakona o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalifikacija.

Na svih pet predloĹľenih zakona podneto je ukupno 146 amandmana.

Poslanici su u ponedeljak završili objedinjenu načelnu raspravu na predloge zakona o dualnom modelu studija i zakona o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalifikacija, dok su u utorak završili objedinjenu načelnu raspravu po ostalim tačkama dnevnog reda.

Ispred Vlade Srbije, o predloĹľenim zakonima je raspravljao ministar za rad, zapošljavanje, boraÄŤka i socijalna pitanja Zoran ÄorÄ‘ević.Izvorni link

Slični artikli

Top