Stranica
Home > Vesti > Priština želi da politički zbriše Srbe

Priština želi da politički zbriše Srbe


Marko Äurić je naglasio i da je odluka kosovske Centralne izborne komisije da sva dokumenta za identifikaciju biraÄŤa tokom vanrednih izbora na moraju biti izdata na Kosovu, protivna vaĹľećim zakonima koje je donela sama skupština u Pokrajini.

Ocenio je da je to pokazatelj da nekome ne odgovara da Srbi uÄŤestvuju na izborima i da nekome smetaju “srpsko jedinstvo, srpska sloga i srpska snaga”.

“Oni Ĺľele da, zloupotrebljavajući sopstvene propise, izbrišu Srbe sa Kosova i Metohije i njihovo pravo da glasaju”, ocenio je Äurić i dodao da je reÄŤ o vrsti politiÄŤkog progona koji ne sme biti dozvoljen.

Äurić je poruÄŤio da razume ogorÄŤenost Srpske liste i svih srpskih predstavnika zbog toga što se Srbima oduzima glas.

“Neki koji su Srbi po imenu i prezimenu, a koji su angaĹľovani i unajmljeni od strane Albanaca i ko zna još koga da nastupe mimo drĹľavne politike i neophodnog jedinstva, pozdravljaju ovakvu odluku”, rekao je i Äurić.

“MeÄ‘unarodna zajednica mora da reaguje”

Äurić je rekao da Srbija razgovara sa OEBS-om, meÄ‘unarodnim institucijama i Evropskom unijom i da se oÄŤekuje da do ovog elementarnog kršenja ljudskih prava neće doći.

“MeÄ‘unarodna zajednica mora da reaguje, inaÄŤe ovo neće biti legitimni izbori”, rekao je Äurić.

Na pitanje šta će biti ako niko ne reaguje na upozorenje da se krši izborni zakon, odgovorio je da odluka mora da se promeni.

“Srbima mora biti omogućeno, na ovaj ili onaj naÄŤin, da glasaju sa svim vaĹľećim ispravama”, rekao je Äurić i dodao da će pratiti situaciju do trenutka kada ne bude potpuno jasno na koji naÄŤin će se stvari postaviti.

“Sadašnje stanje je neodrĹľivo, Srbi su uvek imali pravo da glasaju sa svojim liÄŤnim ispravama, tako mora da bude”, naglasio je Marko Äurić.Izvorni link

Slični artikli

Top