Stranica
Home > Vesti > “Prisustvo Unmika na Kosovu nije više potrebno”

“Prisustvo Unmika na Kosovu nije više potrebno”


“Kosovo je vrsta mikrokosmosa meÄ‘unarodne politike i njenog razvoja. MeÄ‘unarodna politika nije funkcionisala od samog poÄŤetka, bilo je tenzija izmeÄ‘u Rusije i zapadnih sila, što je pogoršalo situaciju, imajući direktni uticaj na nju”, rekao je Sauer.

Ambasador Sauer naglašava da je cilj Kosova i drugih zemalja regiona da uđu u EU jer je ona najbolji partner za pomoć ovim zemljama da se učlane, navodi RTK2.

Kai Sauer vaĹľi za poznavaoca prilika na Balkanu jer je dugo bio angaĹľovan u regionu.Izvorni link

Slični artikli

Top