Stranica
Home > Vesti > Saradnja AP Vojvodine i Republike Srpske

Saradnja AP Vojvodine i Republike Srpske


“Nećemo se zadrĹľati samo na namerama koje smo potpisali, već smo danas definisali ÄŤitav niz mera za konkretizovanje saradnje AP Vojvodine i Republike Srpske, pre svega u oblastima zdravstva i privrede sa akcentom na putnu infrastrukturu koja povezuje naš narod”, ocenio je Mirović.

Dodao je da se ranije stidljivo govorilo o saradnji sa Republikom Srpskom, a da je sada ta saradnja za Pokrajinsku vladu na listi prioriteta.

“Tu vrstu naše posvećenosti pitanjima od zajedniÄŤkog interesa Ĺľelimo da prenesemo na konkretna dela na korist svih graÄ‘ana i AP Vojvodine i Republike Srpske”, naglasio je Mirović.

Predsednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković kaže da su dogovorene konkretne mere za što bolje povezivanje ljudi iz Vojvodine i Srpske u svim sferama života i rada.

“Posebno bih se zahvalio predsedniku Republike Srbije Aleksandru VuÄŤiću i predsedniku Pokrajinske vlade Igoru Miroviću na pomoći i podršci jer smo od 2014. godine za projekte i investicije od Republike Srbije dobili više od 30 miliona evra. Ekonomski jaka Republika Srpska je garant njenog opstanka”, rekao je Višković.

Delegacije Republike Srpske i AP Vojvodine na Sajmu zavičaja i Poslovnom forumu 

Mirović i Višković obišli su Sajam zavičaja na Novosadskom sajmu — manifestaciju na kojoj su predstavljeni privredni potencijali AP Vojvodine i Republike Srpske.

Kao jedna od manifestacija Sajma zaviÄŤaja, odrĹľan je Poslovni forum. Tim povodom okupilo se preko 70 privrednika iz Republike Srpske i Republike Srbije, kao i predstavnici najznaÄŤajnijih institucija u regionu.

Mirović je istakao je da je intenziviranje međusobne privredne saradnje istovremeno osnov za sve druge vidove saradnje Srbije i AP Vojvodine i Republike Srpske.

“Naša privredna saradnja već ima naglašenu tendenciju rasta. VaĹľno je da ona bude aktivnija i konkretnija u svim segmentima”, rekao je Mirović.

Višković je dodao da je cilj takvih skupova tešnje povezivanje poslovnih zajednica sa obe strane Drine, te da su neophodni zajednički nastupi na trećim tržištima kao i podizanje nivoa konkurentnosti celokupnog regiona. Izvorni link

Slični artikli

Top