You are here
Home > Vesti > Selaković: Partnerska saradnja Srbije i OEBS-a

Selaković: Partnerska saradnja Srbije i OEBS-a

Fallback Image


Selaković je istakao da Srbija veliki značaj pridaje terenskom prisustvu OEBS-a, budući da smo već dve decenije domaćin dvema misijama na terenu u Beogradu i Prištini.

“Posebno smo ponosni na činjenicu da je saradnja sa Misijom OEBS-a u Srbiji, od njenog osnivanja bazirana na partnerskim odnosima”, rekao je Selaković i dodao da se saradnja Misije OEBS-a i naših institucija već dugi niz godina u Organizaciji ističe kao primer uspešnih odnosa zemlje domaćina i misije na terenu.

selakovic

Takođe, Selaković je ukazao da podržavamo rad Misije OEBS na Kosovu i Metohiji, kao vidljivog međunarodnog statusno neutralnog prisustva u Pokrajini, koja deluje u skladu sa mandatom zasnovanim na rezoluciji SB UN1244.

Selaković je naglasio da je Srbija posvećena unapređenju regionalne saradnje, da aktivno doprinosi rešavanju otvorenih pitanja, kao i da nastoji da težište stavi na ekonomsku saradnju kroz inicijativu „Otvoreni Balkan“ .

“Srbija ni u doba pandemije Kovid-19 nije zaboravila da veliki izazovi mogu biti prevaziđeni isključivo solidarnošću i posmatranjem regiona kao celine. Naša zemlja je vođena humanim motivima ustupila značajne količine vakcina susednim državama koje su zatražile tu vrstu pomoći, ali i omogućila njihovim državljanima da se vakcinišu u Republici Srbiji”, istakao je ministar.

Govoreći o značaju OEBS-a u čitavoj Jugoistočnoj Evropi, Selaković je podvukao ulogu Organizacije u podršci promocije poštovanja ljudskih prava, vladavine prava, ali i jačanju poverenja u procesu pomirenja u regionu.

Selaković je ukazao na značaj koji misije OEBS-a imaju u podršci reformama na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, ali i jačanju sveukupne saradnje u Jugoistočnoj Evropi.

Ministar je ocenio da bi povezivanje misija donelo vidljive rezultate na planu jačanja efikasnosti njihovog rada, i odgovoru na bezbednosne izazove, poput migrantske krize ili borbe protiv ekstremizma i radikalizacije.

“Koristim ovu priliku da ohrabrim sve misije na terenu u Jugoistočnoj Evropi da unaprede međusobnu saradnju, identifikujući oblasti za zajednički pristup i delovanje”, zaključio je svoje izlaganje ministar i poželeo učesnicima dobru diskusiju.Izvor

Similar Articles

Top