You are here
Home > Vesti > Vremeplov: U Bici za Moskvu Crvena armija prešla u protivnapad

Vremeplov: U Bici za Moskvu Crvena armija prešla u protivnapad

Na današnji dan 1941. godine u bici za Moskvu, sovjetska armija je u Drugom svetskom ratu prešla u protivofanzivu protiv nemačke vojske koja je sve vreme, do tada, napredovala od početka rata. Na frontu širokom 300 kilometara nemačke linije su probijene napadom sedam sovjetskih armija i dva konjička korpusa. Čitave nemačke divizije bile su pregažene ili opkoljene i kasnije razbijene. Do kraja februara 1942. front je pomeren 115 do 200 kilometara od Moskve.Izvor

Similar Articles

Top