Stranica
Home > Vesti > Vučić će predložiti zabranu izgradnje mini hidroelektrana u zaštićenim područjima

Vučić će predložiti zabranu izgradnje mini hidroelektrana u zaštićenim područjima


Ratko Ristić je rekao da bi odlukom o zabrani izgadnje mini hidroelektrana Srbija postala prva država u Evropi koja je to učinila.

To je, inaÄŤe, jedan od tri zakljuÄŤaka sa sastanka, rekao je Ristić i dodao da im je predsednik rekao da će tokom obilaska Pirotskog okruga posetiti selo Rakita gde se pravi mala hidroelektrana “Zvonce” koja je izazvala dosta kontroverzi i nezadovoljstvo lokalnog stanovništva.

Zaključeno je i da će se, kaže Ristić, značajno pooštriti sve procedure tokom koje se stiču uslovi za odobravanje projektne dokumentacije i kontrola rada za male hidroelektrane.

“Smatramo da je razgovor bio konstruktivan i da predstavlja veliki korak napred u rešavanju problema izgradnje malih hidroelektrana”, istakao je Ristić.

Kada je reč o mini hidroelektranama čija je izgradnja već počela, Ristić je kazao da je potrebno uraditi analizu koja će pokazati šta je to urađeno u skladu sa zakonom, a šta suprotno zakonskim odredbama.

“Verujem da će biti obavljena i kontrola takvih objekata, nadamo se rešenju u narednom periodu”, rekao je Ristić posle sastanku kome su pored predsednika Srbije i predstavnika udruĹľenja prisustvovali i ministar energetike Aleksandar Antić i predstavnici ministarstva za graÄ‘evinarstvo, saobraćaj i infrastrutkuru.

Ristić je naveo da očekuje da će Skupština Srbije brzo usvojiti izmenjeni zakon o zaštiti prirode kojim bi gradnja u zaštićenim područjima bila zabranjena.

Antić: Zemlje veličine kao Srbija imaju daleko više hidroelektrana

Ministar Antić je novinarima takoÄ‘e preneo da je sastanak kod predsednika VuÄŤića bio konstruktivan i da su sa aktivistima udruĹľenja “Odbranimo reke Stare planine” pronašli “zajedniÄŤke taÄŤke”.

“ÄŚvrsto smo stajali i dalje ÄŤvrsto stojimo na stanovištu da hidropotencijali u Srbiji treba da se stave u funkciju proizvodnje elektriÄŤne energije. Hidroenergija ima najmanje negativan uticaj na klimatske promene u odnosu na sve ostale vidove energije, a sloĹľili smo se sa tim da to mora biti ureÄ‘en sistem koji će voditi raÄŤuna o zašitti prirode”, rekao je Antić.

Ministar rudarstva i energetike potvrdio je novinarima da će predsednik Vučić predložiti Vladi da se u zonama zaštite zabrani izgradnja mini hidroelektrana, a da se u svim ostalim segmentima unaprede procedure koji su bitne za njihovu izgradnju.

“Duboko verujem da kada se male hidroelektrane ili hidroelektrane grade u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, koji treba da se unaprede dodatnim merama vezanim za zaštitu Ĺľivotne sredine, one imaju najmaje negativan uticaj na Ĺľivotnu sredinu u odnosu na ostale vidove energije”, rekao je Antić.

Ponovio je da će Srbija, ukoliko zabrani izgradnju mini hidroelektrana u zaštićenim područjima, biti prva zemlja u Evropi koja je to uradila.

Dodao je da je Srbija skromno koristila svoje hidropotencijale i da zemlje slične veličine našoj imaju daleko veći broj hidroelektrana.

“I do sada smo u najvećem broju sluÄŤajeva imali striktno ispoštovane procedure. Ima nekih primera koje ćemo proveriti. NadleĹľne inspekcije će izaći i izvršiti proveru dokumentacije i ispunjenja svih uslova. Naravno, postupaćemo po inspekcijskim nalazima”, rekao je Antić.

Antić je poručio da je Srbija pravna država i da mora da vodi računa i o imidžu prema investitorima, bez obzira da li su domaći ili strani i da ne može da se ponaša vaninsistucionalno.Izvorni link

Slični artikli

Top